6 oktober 2022

Bestuur GGDrU bespreekt prioriteiten voor de komende 4 jaar

Op 5 oktober kwam het nieuwe algemene bestuur van GGD regio Utrecht voor het eerst bij elkaar. Tijdens de conferentie is gepraat over het beleid van GGDrU voor de komende vier jaar.


Het algemeen bestuur (AB) van GGDrU bestaat uit de 26 portefeuillehouders Volksgezondheid van de gemeenten in de regio Utrecht. Na de verkiezingen zijn er negentien nieuwe gezichten in het AB gekomen. Tijdens de bestuursconferentie in De Bilt hebben de zittende en nieuwe bestuursleden kennis met elkaar en met GGDrU gemaakt en zijn ze op verschillende manieren met elkaar in gesprek gegaan. Hierbij is gesproken over de focus die de portefeuillehouders de aankomende vier jaar willen aanbrengen.

Bestuursagenda 2023-2027

Onder de noemer “gezond is meer dan niet ziek zijn” is er in wisselende groepen gesproken over de prioriteiten voor de komende vier jaar. De prioriteiten zullen hun weerslag krijgen in de bestuursagenda 2023-2027, waaraan op dit moment wordt gewerkt. In de bestuursagenda geeft het bestuur van GGDrU aan welke plannen en producten zij komende vier jaar willen realiseren.

De Bestuursagenda 2023-2027 wordt in de AB-vergadering van 25 januari definitief vastgesteld.