HPV vaccinatiecampagne 2022

HPV vaccinatie voor jongeren

HPV is een virus: het humaan papillomavirus. Van dat virus merk je meestal niks, maar het is wel heel besmettelijk. Als je HPV hebt, kun je gemakkelijk zonder dat je het weet iemand anders besmetten. 

Er zijn verschillende typen HPV-infecties. De twee gevaarlijkste zijn de typen 16 en 18, want die leiden het vaakst tot kanker. Baarmoederhalskanker is de bekendste kanker door HPV. Maar het kan ook andere vormen van kanker bij de geslachtsorganen of in de mondkeelholte veroorzaken. De HPV-vaccinatie beschermt tegen 6 soorten kanker.

HPV vaccinatie voor meisjes en jongens

Meisjes en jongens die dit jaar 10 jaar worden, hebben in het voorjaar een uitnodiging ontvangen voor de eerste HPV-vaccinatie. Zij krijgen in totaal 2 keer een vaccinatie. Van maandag 12 september tot en met donderdag 13 oktober vindt de 2e vaccinatieronde plaats voor de HPV-vaccinatie. Eind augustus/begin september verstuurt het RIVM de uitnodigingen. 

Jongeren t/m 18 jaar die de vaccinatie nog niet hebben gehad, kunnen ook in 2022en 2023 een HPV-vaccinatie krijgen volgens onderstaand schema. Meisjes die hiervoor nog in aanmerking komen en alle jongens, krijgen automatisch een uitnodiging per brief.   

Meisjes geboren in 2009 en jongens geboren in 2009, 2008, 2006 en 2004 hebben in het voorjaar ook hun eerste uitnodiging ontvangen voor de HPV-vaccinatie. Zij ontvangen ook eind augustus/begin september de uitnodiging voor hun 2e HPV-vaccinatie of een herinneringsoproep 

Meisjes die geboren zijn in 2008 en 2006 hebben alleen een uitnodiging ontvangen in het voorjaar als zij nog HPV-vaccinaties hebben gemist. Zij ontvangen daar ook nog een uitnodiging voor in augustus/september als zij hiervoor nog in aanmerking komen.  

Meisjes vanaf geboortejaar 2004 tot en met 2008 die nog een vaccinatie hebben gemist, kunnen bellen met de GGD regio Utrecht voor een afspraak: 030-694 00 30. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30–17.00 uur.  

Wijziging in aantal HPV vaccinaties vanaf de leeftijd van 15 jaar

Jongeren vanaf 15 jaar krijgen voortaan 2 prikken tegen het humaan papillomavirus (HPV) in plaats van 3. We weten nu uit onderzoek dat 2 prikken met minimaal 5 maanden tussen de 1e en de 2e prik op deze leeftijd even goed beschermen als 3. Daarom heeft de Gezondheidsraad op 30 augustus 2022 geadviseerd het vaccinatieschema aan te passen. Dit advies is overgenomen door het RIVM. Dat betekent dat voor alle jongens en meisjes vanaf nu 2 prikken voldoende zijn, mits er minimaal 5 maanden  tussen zit. Het maakt niet meer uit hoe oud ze zijn. Meer informatie vind je op: Vragen en antwoorden: 1 HPV-vaccinatie minder vanaf 15 jaar | Rijksvaccinatieprogramma.nl

Uitnodiging voor de HPV-vaccinatie

In de brief van het RIVM lees je waar en wanneer je wordt uitgenodigd. Je hoeft dus zelf geen afspraak te maken voor de vaccinatie. Kun je echt niet komen op de tijd of datum die vermeld staat in de brief van het RIVM? Bel dan naar de GGD voor een nieuwe afspraak: 030- 694 00 30.  We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur.  

Wat neem je mee naar de afspraak?

  • Je identiteitsbewijs of paspoort. 
  • De oproepkaart en het vaccinatiebewijs HPV. 
  • Het toestemmingsformulier en de gezondheidsverklaring. Deze vind je als bijlage bij de uitnodiging. 

    We geven een prik in de bovenarm. Daarom is het fijn om makkelijke kleding te dragen. Kinderen onder de 12 jaar vaccineren we alleen als er een ouder/verzorger of volwassen begeleider bij is. 

Meer informatie over HPV en de vaccinatie 

Wil je meer lezen over HPV of de vaccinatie, lees dan verder op de website van het RIVM: HPV-vaccinatie voor jongeren | Rijksvaccinatieprogramma.nl 

Ben je geboren in 2008 en heb je de meningokokkenvaccinatie in het voorjaar gemist? 

In het voorjaar zijn de jongeren geboren in 2008 ook uitgenodigd voor de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY). Mocht je deze vaccinatie hebben gemist, dan mag je de vaccinatie ook inhalen tijdens de HPV-vaccinatie ronde in het najaar. 

Bel wel eerst even naar de GGDrU om aan te geven dat je ook graag de vaccinatie tegen de meningokokken wilt halen: 030-694 00 30.   

Kijk voor meer informatie over meningokokken op Vaccinaties voor kinderen en jongeren | GGDrU. In het uitklapmenu in het midden van de pagina kiest u Informatie over Meningokokken 14 jaar.

HPV vaccinatie en Corona 

Tussen een HPV vaccinatie en een vaccinatie tegen Corona hoeft geen tijd te zitten. Als je de ene dag bijvoorbeeld de HPV vaccinatie hebt gehad, is het geen probleem om de volgende dag (of zelfs dezelfde dag) ook een vaccinatie tegen Corona ontvangen. 

Voor meer informatie over thuisblijven als je Corona hebt, zie Adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Tel. 030 - 694 00 30 (maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur)