Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Informatie kindervaccinatie 5 t/m 11 jaar

Vanaf 18 januari 2022 kunnen kinderen vanaf 5 jaar gevaccineerd worden met het Pfizer vaccin. Hier vindt u informatie over coronavaccinatie voor kinderen van 5 t/m 11 jaar. De keuze voor de vaccinatie is vrijwillig en gratis. U beslist zelf of uw kind wel of niet een vaccinatie krijgt.

Uitnodigingsbrief

Het RIVM verstuurt per kind een uitnodigingsbrief naar het adres waarop het kind staat ingeschreven. In de uitnodigingsbrief en de bijbehorende bijlagen worden ouders en kinderen zo volledig mogelijk geïnformeerd over de vaccinatie en wat erbij komt kijken. 

Waarom mijn kind laten vaccineren tegen het coronavirus?

De Gezondheidsraad heeft de voordelen van vaccineren van deze kinderen afgewogen tegen de nadelen, op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn. Een kleine groep kinderen kan ernstig ziek worden van het coronavirus en daar lang last van blijven houden. De vaccinatie kan helpen om dit te voorkomen. 

Steeds meer kinderen hebben al corona doorgemaakt. De redenen om voor een vaccinatie te kiezen, nemen daarmee af. De gezondheidsraad geeft in het Actualisatie advies vaccinatie echter aan dat er voor ouders andere redenen kunnen zijn om voor een vaccinatie te kiezen. Bijvoorbeeld als bij het kind sprake is van een ziekte of behandeling waardoor de afweer sterk is afgenomen of  het voorkomen van besmettingen bij kwetsbare huisgenoten of andere dierbaren.

Het besluit om uw kind te vaccineren neemt u als ouder(s)/verzorgers en indien mogelijk samen met uw kind. Praat daar met uw kind over. Als u dat lastig vindt, kunt u hier wat tips vinden: Praten met kinderen over corona | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) 

MIS-C

Ouders of verzorgers die hun kinderen van 5 tot en met 11 jaar laten vaccineren, doen dit soms uit de overweging om MIS-C te voorkomen. Dit is een zeldzame maar ernstige ontstekingsziekte, die kinderen na het doormaken van corona kunnen ontwikkelen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt nu uit nieuwe onderzoeksresultaten dat kinderen die eerder corona hebben doorgemaakt daar al een goede bescherming tegen hebben.

Over het vaccin

De kinderen krijgen een vaccin van Pfizer. Dit vaccin is aangepast voor kinderen en na onderzoek goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin heeft een kleinere hoeveelheid werkzame stof dan het vaccin voor volwassenen.

Hoeveel vaccinaties?

Kinderen krijgen twee keer een coronavaccinatie. Bij het maken van de afspraak wordt de eerste en ook gelijk de tweede vaccinatie ingepland.

Afspraak maken

Voor het vaccineren van uw kind moet u altijd een afspraak maken. U hoeft niet te wachten totdat u een uitnodiging van het RIVM ontvangt. U kunt bellen met ons Klant Contact Centrum op 030-630 54 00. Dit telefoonnummer is elke dag bereikbaar tussen 8.00 – 20.00 uur. Om een afspraak te kunnen maken moet u het burgerservicenummer (BSN) opnoemen. Deze staat op het paspoort, ID-kaart of op de polis van de zorgverzekering. Na het beantwoorden van vragen over de gezondheid van uw kind wordt de afspraak ingepland. U ontvangt een e-mail met de afspraakbevestiging, of u schrijft de afspraken op.  

Andere vaccinaties in korte tijd

Heeft uw kind kortgeleden een andere vaccinatie gekregen of een uitnodiging hiervoor ontvangen? Bijvoorbeeld voor HPV, BMR of DTP? Er moet minimaal 14 dagen tussen de vaccinaties zitten. Plan daarom de afspraak voor een coronavaccinatie minimaal 14 dagen voor of na de andere vaccinatie. Het is veilig om deze vaccinaties en de coronavaccinaties in korte tijd te krijgen.

Tijd tussen coronabesmetting en een prik

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar, die nog geen corona hebben gehad, krijgen standaard twee kindervaccins van BioNTech/Pfizer. Tussen die twee prikken zitten bij voorkeur 8 weken, om optimale bescherming te bieden. Voor kinderen die corona hebben doorgemaakt, maar zich toch nog graag willen laten vaccineren, is 1 vaccinatie voldoende. Deze moet minimaal 12 weken na de besmetting worden gegeven.

Belangrijk voor de afspraak

  • Zorg dat uw kind kleding draagt waarbij het makkelijk is om de bovenarm bloot te maken.
  • Draag een mondkapje (bij voorkeur het kind ook)
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak. Dit om drukte te voorkomen
  • Het kind is altijd samen met een ouder/verzorger

Wat u mee moet nemen naar de afspraak:

  • Afspraakbevestiging
  • ID of burgerservicenummer (BSN) van het kind (deze staat op het paspoort, ID-kaart of polis van de zorgverzekering)
  • ID van de ouder die met het kind naar de afspraak gaat.
  • Ingevulde gezondheidsverklaring van het kind. Deze zit bij de uitnodiging van het RIVM. Heeft u (nog) geen uitnodiging ontvangen dan kunt u de verklaring downloaden op website van de Rijksoverheid. De verklaring is ook op locatie aanwezig mocht u deze kwijt of vergeten zijn).

Eventuele bijwerkingen

Soms kan er een bijwerking optreden. Dit gebeurt vaak in de eerste twee dagen. Voorbeelden van bijwerkingen zijn: pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en koorts. Deze verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen.

Prikangst

De coronavaccinatie gaat op dezelfde wijze als bijvoorbeeld een DKTP-vaccinatie. Toch kan het zijn dat kinderen last hebben van prikangst. Onze medewerkers weten hoe zij hiermee om moeten gaan. Er zijn ook dingen die u als ouder kunt doen. Lees deze tips voor als uw kind prikangst heeft

Locaties 

GGD regio Utrecht vaccineert kinderen (alleen op afspraak) op de volgende locaties: Amersfoort Paviljoen, Nieuwegein, Utrecht Jaarbeurs Hal 1, Veenendaal en Woerden.  De medewerkers die de prik zetten hebben ervaring in het prikken van kinderen, zij nemen rustig de tijd. Op de grote locaties is een aparte ruimte speciaal voor kinderen ingericht met leuke platen van dieren. Op de kleine locaties staat een mooi versierde stoel. Kijk voor een overzicht van de locaties op Vaccinatie tegen corona.

Toestemming ouders/verzorgers

Kinderen van 5 t/m 11 jaar zijn minderjarig, daarom is het nodig dat er één ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie.

Wanneer de ouders het daar niet over eens zijn, wordt er van ouders verwacht dat zij met elkaar in overleg gaan en een gezamenlijke keuze maken over het vaccineren en pas daarna een afspraak maken bij de GGD. De verantwoordelijkheid voor deze gezamenlijke keuze ligt bij de ouders. De GGD kan die keuze niet maken.  

Sommige ouders vragen of wij een aantekening in het dossier maken dat hun kind niet gevaccineerd wordt. Dat kan de GGD niet doen. Op de vaccinatielocatie wordt nagevraagd of beide ouders achter de vaccinatie staan; als blijkt dat één of beide ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt zal de GGD dit niet doen.  Wij vinden het belangrijk dat uw kind door de vaccinatie beter beschermd is tegen het virus, maar zonder de toestemming van de andere gezag dragende ouder is dit dus niet mogelijk.  

Wanneer u het als ouders niet meteen eens bent over het vaccineren adviseren wij u om (opnieuw) met elkaar in gesprek te gaan. Het is goed om aan de ander uit te leggen waarom het voor u belangrijk is dat uw kind wel of niet gevaccineerd wordt. Het kan veel opleveren als u te weten komt wat de zorgen of beweegredenen van de andere ouder zijn. Misschien bent u dan in staat om tot overeenstemming te komen. Wanneer jullie hierna samen alsnog besluiten dat het kind gevaccineerd wordt tegen het coronavirus, kunt u een afspraak inplannen bij de GGD.  

Meer informatie over toestemming: Brief Vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen

Meer informatie of vragen?

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact over de vragen die u heeft met betrekking tot het coronavaccin, dan kunt u hiervoor bellen of chatten met een onafhankelijke zorgprofessional. Ga hiervoor naar www.vragenovercorona.nl of bel 0800 7707707. Daarnaast is het mogelijk om samen in gesprek te gaan met bijvoorbeeld uw huisarts, de jeugdarts of andere hulpverleners. 

Daarnaast vindt u op de volgende website ook meer informatie over het vaccineren van kinderen: