Ga naar de inhoud
Zoeken

Aangepaste werkwijze JGZ

Let op! Kom bij het bezoek aan de JGZ-locatie alleen met het kind waarvoor u een afspraak heeft. Max. 1 ouder en geen broertjes of zusjes. 

Onderzoeken in het onderwijs

De lockdown duurt van 15 december 2020 tot tenminste 2 maart 2021. Dit heeft invloed op een aantal gezondheidsonderzoeken in het onderwijs. In dit bericht leest u wat dit betekent voor uw kind.

Kinderen van het basisonderwijs van 4-12 jaar

Vanwege de lockdown voert GGDrU de onderzoeken van groep 2 en groep 7 op school uit op een GGD locatie. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en informeren u wanneer we deze onderzoeken weer wel op school kunnen uitvoeren. Onderzoeken voor leerlingen van het basisonderwijs die plaatsvinden op een GGD locatie, gaan gewoon door.
De onderzoeken (controles) op indicatie  worden uitgevoerd met waar nodig kort fysiek contact. Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

Kinderen van het speciaal onderwijs

De gezondheidsonderzoeken voor kinderen in speciaal onderwijs voeren we zoveel mogelijk digitaal uit. Hierover ontvangt u van GGDrU bericht.

Kom niet naar het onderzoek op school of naar de GGD-locatie als:

 • Eén van uw gezinsleden/huisgenoten koorts, benauwdheid of bevestigde corona heeft.
 • U of uw kind last heeft van:
  • Neusverkoudheid (kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten mogen wel komen)
  • Hoesten 
  • Keelpijn
  • Benauwdheid
  • Koorts boven de 38 graden
  • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met iemand met corona
 • U of uw kind in de afgelopen 10 dagen bent geweest in een gebied of land met code oranje

Jongeren op het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs bieden we coronaproof en in aangepaste vorm aan. Tijdens de lockdown vinden er op scholen geen fysieke onderzoeken plaats.  Het invullen van de vragenlijst “Gezond Leven Check ’t Even”  vindt online binnen het schoolprogramma plaats of vanuit huis. Vervolgcontacten met de GGD-professional vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en we houden rekening met de landelijke richtlijnen en de mogelijkheden op school.  
Als u zich zorgen maakt over uw kind en hierover een vraag heeft, kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Vaccinaties

Vaccinaties voor kinderen ouder dan 4 jaar

De lockdown die vanaf 15 december 2020 in Nederland geldt in verband met de bestrijding van het coronavirus heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de vaccinaties. Het Rijksvaccinatieprogramma voert GGDrU gewoon uit. We letten daarbij op de extra maatregelen en landelijke richtlijnen.  De vaccinaties voor kinderen van 0 tot 4 jaar op het consultatiebureau gaan gewoon door, mits ouder en/of kind niet ziek is.  De groepvaccinaties voor 9-jarigen (DTP/BMR), 13-jarigen (HPV) en 14-jarigen (MenACWY) kunnen in aangepaste vorm, zoals dat nu ook gebeurt, doorgaan.

Op onze website leest u meer over de vaccinaties voor 9-jarigen