4 december 2023

Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht, Nicolette Rigter, neemt afscheid

Na een indrukwekkende periode van meer dan 40 jaar werken in de publieke sector, waarvan bijna acht jaar als Directeur Publieke Gezondheid (DPG) bij GGD regio Utrecht (GGDrU), heeft Nicolette Rigter besloten het stokje over te dragen. De afscheidsbijeenkomsten voor relaties en GGD-medewerkers vonden plaats in november. Op 6 december zal zij haar laatste werkdag bij GGDrU hebben.

Hier foto plaatsen

Nicolette werd in mei 2016 aangesteld als DPG voor GGD regio Utrecht in een cruciale periode. GGDrU verkeerde destijds in de opstartfase en was samengesteld uit diverse sub-regio’s en gemeentelijke gezondheidsdiensten. Onder haar bezielend leiderschap groeide GGDrU uit tot een goed georganiseerde samenwerking tussen gemeenten in de provincie Utrecht. Nicolette werkte doelgericht aan de structuur van de GGD en bracht stabiliteit. Na meerdere fusies transformeerde ze GGDrU tot een krachtige regionale organisatie. Niet alleen vervulde ze de rol van directeur van de GGD, maar ook die van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), ondergebracht bij de Veiligheidsregio Utrecht.

In 2020 maakte ze, te midden van de coronacrisis, tijdelijk de overstap naar GGD GHOR Nederland, waar ze een essentiële rol speelde in de coördinatie van de strijd tegen de pandemie op nationaal niveau. Ook buiten de pandemie om heeft ze zich geruime tijd ingezet voor het bestuur van GGD GHOR Nederland en diverse landelijke portefeuilles beheerd, waaronder die van de forensische geneeskunde.

Positieve impact op de volksgezondheid

Nicolette toonde niet alleen interesse in bestuurlijke aangelegenheden; ze was bovenal een DPG die stond voor de inhoud. Met persoonlijke betrokkenheid zorgde ze ervoor dat essentiële onderwerpen, zoals de Gezonde School-aanpak, het Schone Lucht Akkoord en het programma Nu Niet Zwanger, regelmatig op de agenda van bestuursvergaderingen stonden. Hiermee bevorderde ze kennisdeling en verhoogde ze het vermogen van gemeenten om een positieve impact te hebben op de volksgezondheid.

De kracht van het collectief

Het bestuur van GGDrU is trots op Nicolettes betrokkenheid, verbindende kracht en haar onafhankelijke staat van dienst in de publieke gezondheidszorg, in het bijzonder voor GGDrU. Nicolette was een DPG met deskundigheid en kracht, een vrouw met karakter, een onafhankelijke scherpe geest en de moed om standpunten helder te verwoorden. Haar duurzame toewijding aan de publieke zaak en haar geloof in de kracht van het collectief zijn kenmerkend.

Het afscheid van Nicolette Rigter betekent het einde van haar tijd als DPG en het einde van haar actieve loopbaan. Het bestuur dankt haar hartelijk voor haar toewijding en haar waardevolle bijdrage aan de publieke gezondheidszorg en specifiek aan GGD regio Utrecht. Ze laat een stevig fundament achter waarop haar opvolger kan voortbouwen.