13 april 2023

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Om antwoorden te vinden op deze vragen kunnen alle reguliere middelbare scholen in de regio Utrecht meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. Doet jouw school mee? Dan ontvang je een schoolprofiel over de gezondheid en het welzijn van je leerlingen.

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd is hét onderzoek voor scholen op het gebied van gezondheid en welzijn. Door de coronacrisis zijn we ons extra bewust van het belang hiervan. De cijfers uit de monitor zijn belangrijk voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Daarnaast gebruikt het ministerie van OCW de resultaten van de gezondheidsmonitor voor de landelijke monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs.

De Gezondheidsmonitor Jeugd in 2023

De monitor wordt uitgevoerd tussen half september en eind november 2023. Leerlingen in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs vullen in de klas een online vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.

Rapportage

Als jouw school meedoet, ontvang je in de loop van 2024 een rapportage met de resultaten van je school. Hiermee krijg je een betrouwbaar beeld van de (mentale) gezondheid en het welzijn van jouw leerlingen. Als jouw school al meerdere keren meegedaan heeft, worden ook trends in de rapportage weergegeven.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over (deelnemen aan) de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Bekijk de flyer of neem contact op met onderzoek@ggdru.nl. Via dit e-mailadres kun je jouw school ook aanmelden.

De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt sinds 2007 eens in de vier jaar uitgevoerd door GGD regio Utrecht. Sinds 2015 wordt deze monitor door alle GGD’en tegelijk uitgevoerd, in samenwerking met het RIVM. Het vorige onderzoek in 2021 was een extra corona-editie. Het ministerie van VWS en alle Nederlandse gemeenten zijn opdrachtgever van de monitor.