20 juni 2023

Ervaren gezondheid sterker afgenomen bij mensen die moeite hebben met rondkomen

7 op de 10 mensen in Nederland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is flink minder dan twee jaar geleden. Ook in de regio Utrecht zien we een daling. Bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid nog sterker gedaald. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022 onder bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Hier foto plaatsen

Carola Koper, directeur van GGD regio Utrecht: “We maken ons al langer zorgen over gezondheidsverschillen in de regio Utrecht. In het werk bij de GGD treffen wij regelmatig mensen die stress hebben om financiën. We zien in dit onderzoek opnieuw dat mensen die moeite hebben met rondkomen hun gezondheid als slechter ervaren. We besteden bij GGDrU daarom specifiek aandacht aan ‘gezond rondkomen’.”

Sterke schommelingen ervaren gezondheid

In 2020 ervaarde 81% van de inwoners in de regio Utrecht de gezondheid als (zeer) goed. In 2022 is dit gedaald naar 74%, dat is het laagste punt sinds 2012. Een mogelijke verklaring is dat mensen die zich in 2020 relatief gezond voelden hun gezondheid extra positief ervaarden in vergelijking met anderen die harder geraakt werden door de pandemie.

Slechtere gezondheid vooral gerelateerd aan inkomen

In het algemeen gaat het minder goed met de gezondheid van inwoners die moeite hebben om rond te komen of laagopgeleiden. Van de groep die moeite heeft met rondkomen ervaart 5 op de 10 de eigen gezondheid als goed of zeer goed, terwijl dat gemiddeld geldt voor 7 op de 10 van de Nederlanders. Ook blijkt dat de gezondheid onder deze groep sterker is afgenomen ten opzichte van 2020 dan bij mensen zonder moeite met rondkomen.

Meer mensen hebben moeite met rondkomen

Mensen die moeite ervaren om rond te komen, ervaren dus meer problemen met hun gezondheid. Dit is een groep die aandacht verdient. Zeker omdat deze groep voor het eerst sinds jaren weer is gegroeid. Waar in 2020 in de regio Utrecht nog ongeveer 1 op de 9 inwoners van 18 jaar en ouder moeite had om rond te komen, gold dat in 2022 voor bijna 1 op de 6. Deze toename is waarschijnlijk te wijten aan de energiecrisis en hoge inflatie. Moeite met rondkomen komt vaker voor onder inwoners met een laag opleidingsniveau, jongere leeftijdsgroepen en inwoners van zeer stedelijke gebieden.

Carola Koper: “We ontvangen veel signalen van een verslechterde (mentale) gezondheid die gerelateerd is aan geldzorgen. Om hulp- en zorgverleners te ondersteunen bij het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldzorgen hebben we vorig jaar de Wegwijzer bij geldstress uitgebracht.”

Over het onderzoek

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen, tijdens en na de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.