Formulier aanmelden voor Kenniswerkplaats

Startbijeenkomst Regionale kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag

Het doel van de op te starten regionale kenniswerkplaats is het creëren van een lerende omgeving ten behoeve van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. We gaan op zoek naar duurzame mogelijkheden om de repeterende cyclus van probleemescalatie bij de doelgroep te doorbreken, door het uitwisselen van ‘good practices’ en door te werken vanuit casuïstiek en te experimenteren met nieuwe werkvormen. In de kenniswerkplaats zullen zoveel mogelijk reeds in de regio (c.q. binnen gemeenten en organisaties) lopende processen, evenals reeds bestaande netwerken en initiatieven met elkaar verbonden worden, in de hoop deze te kunnen versterken. Ook is er nauwe afstemming met de kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland.

Naast bestuurders en zorgprofessionals nodigen we ervaringsdeskundigen, direct betrokkenen en hun naasten, uitdrukkelijk uit om hun ervaring(skennis) met ons te delen. Wij benaderen je (of een vertegenwoordiger uit jouw organisatie), omdat wij hopen dat je betrokken wilt zijn bij dit initiatief.