17 oktober 2023

Wegwijzer bij geldstress

Tijdens de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede brengt GGD regio Utrecht op 17 oktober de geactualiseerde Wegwijzer bij geldstress uit. In de Wegwijzer vind je tips voor het signaleren, bespreken en doorverwijzen bij geldstress. Daarin vind je ook een sociale kaart: per gemeente adressen voor hulp en een overzicht van regelingen bij een laag inkomen.

Een spaarpot
Hier foto plaatsen

Bekijk de nieuwe Wegwijzer bij geldstress. De nieuwe wegwijzer bevat nu ook informatie over jongeren en geldstress. De mee

Actuele cijfers

Uit onderzoek zien we dat problemen rond armoede, schulden en geldstress toenemen in de regio Utrecht. In 2020 had nog ongeveer 1 op de 9 inwoners van 18 jaar en ouder enige tot grote moeite om rond te komen. In 2022 gold dat voor bijna 1 op de 6 inwoners. Mensen die moeite hebben met rondkomen:

  • hebben vaker een matige of slechte ervaren gezondheid
  • hebben vaker een langdurige ziekte of aandoening
  • hebben vaker een hoog risico op een angststoornis of depressie
  • hebben vaker veel stress
  • voelen zich vaker ernstig eenzaam

Een integrale aanpak van armoede, schulden en gezondheid is daarom belangrijk. Meer weten over de cijfers in je gemeente? Bekijk het dashboard Armoede en gezondheid op GGDrU buurtmonitor.

Doorverwijzen

De Wegwijzer biedt een overzicht van hulpmogelijkheden per gemeente en per thema. Er zijn veel regelingen, voorzieningen en fondsen voor mensen met een laag inkomen. Deze verschillen per gemeente. De Wegwijzer verwijst naar een aantal instanties die iemand persoonlijk verder helpen.

Over de Wegwijzer bij geldstress

In 2022 lanceerde GGD regio Utrecht de Wegwijzer bij geldstress voor professionals. GGDrU treft regelmatig mensen die stress hebben door geldzorgen. We zien dat geldzorgen vaak gerelateerd zijn aan een slechtere (mentale) gezondheid. De Wegwijzer ondersteunt professionals bij het herkennen en bespreken van deze signalen.

Ervaringsdeskundige Dagmar Niewold maakte de Wegwijzer namens de GGD, werkgroep Gezond Rondkomen: ‘‘Als het levenspad onverhoopt anders loopt dan je wilt, je moeite hebt met rondkomen en chronische stress ervaart, dan is het handig als een professional je de weg wijst. Deze geactualiseerde Wegwijzer bij geldstress is bedoeld voor professionals om snel en makkelijk hulpmogelijkheden per gemeente en per thema te vinden. Sneller op weg naar de juiste ondersteuning.’’