Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Preventieprogramma Gezonde School

 

Gezonde scholen presteren beter! Dat blijkt uit onderzoek: de aanpak leidt tot betere leerprestaties, minder schoolverzuim en gezondere leerlingen. De GGD ondersteunt scholen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van schoolgezondheidsbeleid.

Veel scholen doen al allerlei activiteiten op het gebied van gezondheid. Zo hebben scholen bijvoorbeeld een rookvrij schoolterrein, geven ze les over relaties en seksualiteit, hebben ze een gezonde schoolkantine, zijn ze bezig met mediawijsheid en houden ze een ouderavond over alcohol.
Het inzetten op schoolgezondheidsbeleid is het meest effectief als het op een integrale en structurele manier gebeurt. Dit noemen we de Gezonde School-aanpak.

De GGD ondersteunt basisscholen, scholen in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van hun schoolgezondheidsbeleid. Het doel is dat scholen gezond(er) en veilig(er) worden, waardoor de gezondheid, het welzijn en de (leer)prestaties van zowel de leerlingen als de medewerkers verbeteren. De ondersteuning bieden we op maat aan, waarbij we kijken naar dat wat er op school al gebeurt en waar het schoolteam behoefte aan heeft.

Gezondheidsmonitor Jeugd

Eens in de vier jaar wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd, een digitale vragenlijst, afgenomen bij de leerlingen van het voortgezet onderwijs. De resultaten vormen de basis voor een schoolspecifieke rapportage. Deze rapportage kan voor een school weer aanleiding zijn om met hun gezondheidsbeleid aan de slag te gaan.

Als een school behoefte heeft aan ondersteuning, bijvoorbeeld bij de aanvraag van het Vignet Gezonde School of als een school het huidige beleid tegen het licht wil houden, dan kan men contact opnemen met de adviseur Gezondheidsbevordering (Lees voor) van de GGD of met de jeugdverpleegkundige van de school.