Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Kinderen 0 t/m 11 jaar

 

Om inzicht te verkrijgen in de gezondheidssituatie van de jeugd van 0 t/m 11 jaar, maakt GGD regio Utrecht gebruik van verschillende gegevensbronnen. De belangrijkste gegevensbron is vragenlijstonderzoek dat we uitvoeren onder de kinderen zelf en de ouders/verzorgers. In aanvulling daarop maken we gebruik van gegevens die verzameld worden tijdens de gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg en landelijke databronnen. Dit levert waardevolle informatie op waarmee gemeenten in de regio Utrecht richting kunnen geven aan het jeugd (gezondheids)beleid. Alle verzamelde gegevens, rapportages en achtergrondinformatie kunt u vinden op het dashboard GGDAtlas.

(Ouders van) kinderen  0 t/m 11 jaar

Op basis van de door gemeenten aangegeven informatiebehoefte, is bepaald dat de gegevens over deze doelgroep verzameld kunnen worden via de volgende gegevensbronnen: 

  • Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
  • Vragen aan ouders via de Gezondheidsmonitor volwassenen 
  • Uitvraag onder bovenbouwleerlingen op het basisonderwijs 
  • Panelonderzoek onder ouders 
  • Landelijke databronnen, zoals CBS, RIVM

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Gekoppeld aan de contactmomenten in de Jeugdgezondheidszorg worden verschillende gegevens verzameld over de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen (0-11 jaar) en samenhangende factoren (bijvoorbeeld gezinssituatie). In 2021-2022 stelt de assistente jeugdgezondheidszorg tijdens het contactmoment enkele vragen over welbevinden aan de kinderen van groep 7. Zie vragenlijst.

Gezondheidsmonitor volwassenen

Aan de vragenlijst van de reguliere Gezondheidsmonitor volwassenen die eenmaal per vier jaar wordt uitgevoerd zijn een aantal vragen over opvoeding en beleving ouderschap toegevoegd.

Monitor leerlingen groep 7 basisonderwijs 

Eenmaal per vier jaar wordt, gekoppeld aan de activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg op alle basisscholen in de regio Utrecht een vragenlijstonderzoek met vragen over gezondheid en leefstijl gehouden op school, onder leerlingen van groep 7. De laatste monitor is in het schooljaar 2018-2019 afgenomen.

Panelonderzoek ouders

Via het GGD-panel, waarvan de leden geworven zijn via de Gezondheidsmonitor volwassenen/senioren in 2020 wordt in mei 2021 een aantal verdiepende vragen aan ouders gesteld over opvoeding, ouderschap en hun wensen en behoeften op het terrein van (opvoed) ondersteuning. Met dit jaar speciale aandacht voor corona.