Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Sociaal kwetsbaren

 

GGD regio Utrecht verzamelt jaarlijks gegevens over de problematiek van sociaal-kwetsbaren, op regionaal en soms ook op lokaal niveau. Het doel is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van sociaal-kwetsbare mensen. Dit levert waardevolle informatie op waarmee ontwikkelingen in aard en omvang en de mate waarin zij worden gesignaleerd en toegeleid naar zorg en opvang gevolgd kan worden.

Het gaat om mensen die: 

  • niet of niet voldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen;
  • meerdere problemen tegelijkertijd hebben, bijvoorbeeld verwaarlozing, huiselijk geweld, vervuiling van de woning; 
  • niet de zorg krijgen die nodig is om zich in de samenleving te redden;
  • geen hulp vragen aan de normale hulpverlening.

De informatie die over sociaal-kwetsbaren verzameld wordt, is nodig om ons te blijven inzetten zodat iedereen op eigen wijze mee kan blijven doen in de samenleving en dat iedereen voldoende ruimte heeft om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Op basis van diverse databronnen worden gegevens verzameld over deze doelgroep.  

Gezondheidsmonitors 

Om de vier jaar verzamelt de GGD gegevens in de Gezondheidsmonitor regio Utrecht. In deze monitor onder de doelgroepen jeugd, volwassenen en senioren wordt informatie verzameld over sociaal-kwetsbaren zoals gegevens over financiële problematiek, sociale uitsluiting, verminderde weerbaarheid, problemen met zelfredzaamheid etc. Meer informatie vindt u op de pagina Gezondheidsmonitor.

Interne registraties 

Verschillende GGD-registraties geven informatie over sociaal-kwetsbare mensen. Zo kunnen in het Meld- en Adviespunt Bezorgd zowel burgers als professionals hun zorgen melden over personen waarmee het niet goed gaat en die zelf geen hulp vragen. Ook kunnen bij de GGD signalen en meldingen binnenkomen over zorg aan onverzekerden, dreigende huisuitzettingen, huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Externe registraties 

Diverse externe registraties geven goed inzicht op de aard en omvang van sociaal-kwetsbaren. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke registraties over aantal afgegeven kennisgevingen van huisuitzetting, aantal meldingen bij gemeentelijke schuldhulpverlening, aantal inschrijvingen van statushouders. Ook andere externe registraties over bijvoorbeeld tienermoederschap, vroegtijdig schoolverlaten, laaggeletterden zijn waardevol. 

Extra onderzoek 

Soms doet de GGD aanvullend onderzoek naar sociaal-kwetsbare mensen. Zo is in 2018/2019 onderzoek gedaan naar de problematiek rond personen met verward gedrag. Op basis van een aantal databronnen is in pilots in GGD regio Utrecht en West-Brabant geprobeerd om regionaal de groep personen met verward gedrag en de onderliggende problematiek in beeld te brengen. Voor GGD regio Utrecht ging het om de volgende bronnen: Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie, Regionaal ambulance vervoer  Utrecht (RAVU), GGD Meldpunten, Crisisdienst Altrecht, Leger des Heils en een woningcorporatie.  

Alle verzamelde gegevens, rapportages en achtergrondinformatie over sociaal-kwetsbaren doelgroep kunt u vinden op het dashboard GGDAtlas.