Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

B.Slim Amersfoort "beweeg meer.eet gezond"

 

In Amersfoort loopt het programma B.Slim, dat zich richt op kinderen met een gezond gewicht en kinderen die te zwaar zijn. Er wordt zowel gewerkt aan het voorkomen, als het vroegtijdig opsporen en terugdringen van overgewicht bij kinderen. Geïnspireerd door het project in Amersfoort, zijn in de regio Utrecht in o.a. in de gemeenten Baarn, Zeist en Soest vergelijkbare programma’s opgezet.

B.Slim is een programma in Amersfoort om meer te bewegen en gezond te eten dat zicht richt op kinderen van 0-18 jaar, hun ouders/verzorgers en opa’s/oma’s.

De wijken in Amersfoort

Het programma richt zich op de prioriteitswijken van de gemeente Amersfoort: Kruiskamp-Koppel, Randenbroek-Schuilenburg, Liendert-Rustenburg, Soesterkwartier en Schothorst. Daarnaast is er ook aandacht voor de Bilalschool en het Voortgezet Onderwijs. 

Doel en aanpak

Vanuit B.Slim richten we ons zowel op de leefstijl van mensen als op de omgeving. De aanpak is effectief omdat we met diverse partners de krachten hebben gebundeld en gezamenlijk activiteiten op scholen, kinderopvang en in de wijk uitvoeren. Deze partners zijn o.a.: buurtsportcoaches, Stichting ABC, ADAgroep (Amersfoortse Diëtisten Associatie), Indebuurt033, Groen doet goed, Jong leren eten, JOGG, wijkteams, jeugdgezondheidszorg GGD, huisartsen, onderwijs en kinderopvang.  

De boodschap

Al sinds 2005 worden de B.Slim activiteiten met de boodschap "Beweeg meer, Eet gezond" in Amersfoort uitgevoerd. Inmiddels is B.Slim een erkende interventie. Dat wil zeggen dat een groep onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk(o.a. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), NJi  (Nederlands Jeugdinstituut),  NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Kenniscentrum Sport, MOVISIE (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken) , Trimbos-instituut (landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg) en Vilans (Kenniscentrum langdurende zorg) de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze interventie 

Meerjarenaanpak

B.Slim werkt met een meerjarenaanpak en wordt gefinancierd vanuit het programma Gezond in de Stad (GIDS) via de gemeente Amersfoort.

Meer informatie

Wilt u meer informatie?  Neem dan contact op met Astrid van Ouwerkerk, Projectleider B.Slim via e-mail: avanouwerkerk@ggdru.nl