Ga naar de inhoud
Zoeken

Mondgezondheid

 

Helaas is er de laatste jaren weer sprake van een verslechtering door de verminderde aandacht voor het gebit, het tandartsentekort en de veranderde dekkingen door de verzekeringen. Goede voorlichting en de juiste projecten zijn belangrijk. De GGD kan hierbij adviseren.

Een goede gebitsverzorging houdt in minimaal 2x per dag, na het eten op een goede manier poetsen, voldoende fluoride, een juist voedingspatroon en zo vroeg mogelijk stoppen met het gebruik van de zuigfles en speen.

De beste leeftijd om voor het eerst naar de tandarts te gaan is rond 2 jaar. Om uiteenlopende redenen stellen ouders het eerste tandartsbezoek van hun kind uit. Gevolg hiervan is een verhoogde kans op een slecht melkgebit, uitgebreide behandelingen en daarmee mogelijk een grotere angst voor het tandartsbezoek op latere leeftijd. Ook bezoeken niet alle kinderen de tandarts 2x per jaar. Doordat het voedingspatroon de laatste jaren sterk veranderd is zien we weer meer cariës en vooral ook tanderosie (onherstelbare slijtage van het gebit door zuren).

Uit onderzoek blijkt dat een slechte mondhygiëne kan leiden tot hartaandoeningen en diabetes.

Project Kindergebit op de rit

Dit project bevat meerdere sporen:

  1. Een preventieve en een zorggerichte aanpak, en de aanpak is zowel gericht op individuen als op groepen ouders en kinderen. 
  2. Ouders van zuigelingen en peuters die op het consultatiebureau komen, worden geïnformeerd over het belang van een gezond (melk)gebit, d.m.v. voorlichting, folders en nieuwsbrieven over o.a. zuigflescariës en tandartsbezoek en meegeven van materiaal, zoals een drinkbeker en een tandenborstel. Het streven is dat tenminste 95% van deze ouders de informatie ontvangt. 
  3. Ouders van zuigelingen en peuters die op het consultatiebureau komen, worden gestimuleerd om met hun kind naar de tandarts te gaan als hij/zij 2 jaar is geworden. We streven er naar dat tenminste 40% van de ouders vervolgens met een kind van 2 jaar de tandarts bezoekt. 
  4. Basisscholen en hun ouders informeren over het belang van een goede mondgezondheid d.m.v. jaarlijks voorlichting geven in groep 3, 5 en 7 over tandenpoetsen, cariës, tandvleesontsteking, tanderosie en tandartsbezoek. Het streven is dat tenminste 75% van alle scholen middels voorlichting worden bereikt.