Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Weerbaarheid

 

Sociale weerbaarheid is een basisvaardigheid die kinderen nodig hebben om zich in het leven te kunnen handhaven. Als zij zich lekker voelen in hun vel gaan o.a. de leerprestaties omhoog. Kinderen leren aan te geven wat zij nodig hebben. Verder leren zij ook oog te hebben voor de behoeften van anderen en respect te hebben voor andermans mening en levenswijze.

Er zijn diverse programma’s waarmee gewerkt kan worden aan de sociale weerbaarheid van kinderen. Al dan niet binnen de context van de school.

De belangrijkste weerbaarheidsprogramma’s zijn:

 • Kanjertraining:
  De Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. De school voldoet aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. De training stimuleert een positieve sfeer in groepen. Hiermee wordt sociale onrust voorkomen. Het doel is om de kinderen meer zelfvertrouwen te geven, waardoor ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving omgaan. Ze voelen zich veilig en meer betrokken met elkaar. Ook leren ze hun gevoelens onder woorden te brengen.
 • De Vreedzame school:
  Het programma heeft tot doel een democratische gemeenschap te creëren, waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van het programma is een lessenpakket voor alle groepen op het gebied van conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
 • Leefstijl:
  Dit is een programma van sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden en actief burgerschap. Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.

 • Kom op voor Jezelf:
  Het programma wil kinderen van groep 6/7 sociaal emotioneel weerbaarder maken. Het doel is het voorkomen of verminderen van intimidatie, mishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Aandacht wordt besteed aan het onderkennen van intimidatie, mishandeling en seksueel misbruik. Ook leren de kinderen effectief te reageren op confrontaties hiermee. Daarnaast leren kinderen de grens van anderen waar te nemen en te respecteren.

 • Rots en Water:
  Dit is een heel fysiek programma, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfverdedigingstechnieken, krachttraining (push-ups voor de jongens) en de vertaling van deze oefeningen naar innerlijke (sociaal-emotionele) kracht. Er zijn dus veel lichaamsgerichte oefeningen. De combinatie van fysiek én sociaal-emotioneel werken maakt dit programma erg sterk.