Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van start

Vanaf 18 september gaat in de regio Utrecht de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van start. Bijna alle scholen voor voortgezet (regulier) onderwijs (92%) doen mee. Ruim 20.000 leerlingen uit klas 2 en 4 van deze scholen vragen we tijdens een lesuur een online vragenlijst in te vullen.

De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig landelijk onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik. Dit jaar vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in de periode september tot en met november.

Gezondheidswinst voor jongeren

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren. De resultaten van het onderzoek bespreken we in het voorjaar 2024 met de scholen. De resultaten op regionaal- en gemeenteniveau publiceren we in de zomer van 2024 op onze website GGDrU Gezondheidsatlas.

De Gezondheidsmonitor Jeugd werd in 2015 en 2019 ook al op dezelfde wijze uitgevoerd. In 2021 vond een extra Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in het kader van de coronapandemie. Door de resultaten te vergelijken, kunnen we zien wat de veranderingen zijn in de tijd.