18 april 2023

GGDrU ondersteunt oproep: meer focus op en budget voor publieke gezondheidszorg 

De publieke gezondheidszorg in Nederland is in een alarmerende staat. GGD regio Utrecht ondersteunt de oproep van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om minimaal 2% van de VWS-begroting te reserveren om de publieke gezondheidszorg te versterken. RVS luidt hiermee de alarmbel en roept op om te investeren in een toekomstbestendige publieke gezondheidszorg.  

Op 18 april 2023 verscheen in de media het rapport ‘Op onze gezondheid – de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg’ van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Het rapport werd uitgereikt aan GGD GHOR Nederland-voorzitter André Rouvoet door de voorzitter van de RVS, Jet Bussemaker. GGDrU is blij met de aandacht voor de publieke gezondheid en vindt het van belang dat de basis ervan verstrekt wordt. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat onze inwoners gezonder worden en gezond blijven. De oproep van RVS onderstreept ook het belang van het werk van GGDrU, want wij bewaken, beschermen en bevorderen 24/7 de collectieve gezondheid van de 1,4 miljoen inwoners in ons werkgebied. Dat doet GGDrU net als de andere 24 GGD’en van Nederland. Het gaat daarbij om de bescherming tegen risico’s waar mensen zelf geen invloed op hebben. Dát is Publieke Gezondheidszorg en dat is onze maatschappelijke opdracht. 

Gezondheidsverschillen

Er zijn veel uitdagingen op dit gebied. De gezondheidsverschillen tussen mensen met meer en minder geld in Nederland nemen toe. Jongeren kampen steeds vaker met mentale problemen. Roken, alcohol, onvoldoende beweging en ongezonde voeding blijven belangrijke gezondheidsrisico’s. Om gezond te kunnen leven is een gezonde leefomgeving essentieel en lang niet iedereen woont in een gezonde leefomgeving. En tot slot: de zorg loopt vast. 

Toekomstbestendige publieke gezondheidszorg 

Om een toekomstbestendige publieke gezondheidszorg te bereiken, zijn niet alleen meer middelen nodig, maar is het ook nodig om gezondheid mee te nemen bij nieuwe wetgeving uit het Rijk. We vinden net als RVS dat gezondheid niet stopt buiten het medische domein. We willen daarom met gemeenten en partners samenwerken aan een toekomstplan voor de publieke gezondheidszorg. Alleen met een breed gedragen toekomstplan kunnen we de publieke gezondheid bewaken, beschermen en bevorderen en zo gezondheidsverschillen verkleinen, juist voor de groepen die dit het hardste kunnen gebruiken. We roepen dus ook op tot structurele investeringen (te beginnen met 2% van de VWS-begroting) en een langetermijnaanpak.  

Oproep GGD GHOR Nederland 

Ook GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van alle GGD’en in Nederland, roept het kabinet op om hier een leidende rol in te nemen. Lees hier meer over het rapport en het standpunt van GGD GHOR Nederland

Samen staan we sterker!