29 maart 2023

In gesprek over (g)een kinderwens, ook buiten de gemeentegrenzen van Utrecht en Amersfoort

Vrouwen en mannen in kwetsbare omstandigheden kunnen binnenkort in de hele provincie Utrecht in gesprek met een hulpverlener over een kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt uitgerold over de hele provincie Utrecht, dat heeft het algemeen bestuur van GGD regio Utrecht (GGDrU) gezamenlijk op 29 maart besloten. Het programma was al beschikbaar in de gemeenten Utrecht en Amersfoort. Nu de hele provincie de NNZ methodiek gaat toepassen, kan nog vaker onnodig leed van onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen.

Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht 2023

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: begin als hulpverlener met je cliënt over zijn of haar actuele kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te worden. NNZ ondersteunt vrouwen en mannen die te maken hebben met (multi)problematiek (zoals dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking en/of loverboyproblematiek) bij het maken van een bewuste en geïnformeerde keuze over het moment van hun kinderwens. Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste keuze kunnen zijn, niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit. Immers ieder kind verdient een Kansrijke Start.

Wethouder Micheline Paffen van de reeds deelnemende gemeente Amersfoort is positief over de uitrol van NNZ in de hele regio Utrecht: “Met Nu Niet Zwanger worden mensen in kwetsbare omstandigheden persoonlijk ondersteund bij belangrijke vraagstukken in hun leven, vanuit vertrouwen, positief mensbeeld en respect voor eigen opvattingen. Zij houden op deze wijze de regie over hun kinderwens en daarbij behouden ze regie op hun eigen leven waardoor ze bijvoorbeeld school kunnen afmaken of (weer) aan het werk kunnen. Op deze wijze wordt onnodig leed van onbedoelde zwangerschappen voorkomen. Heel mooi dat deze hulp nu in de hele regio beschikbaar is.”

Over gemeentegrenzen heen

Nu alle gemeenten binnen GGDrU meedoen aan het programma NNZ kan GGDrU dit preventieve programma verder uitrollen in de hele regio. Deze regionale keuze is een belangrijke ontwikkeling, omdat de partijen en de hulpverleners die hierin samenwerken ook over de gemeentegrenzen heen werken. Partners van de lokale coalities Kansrijke Start, huisartsen, verloskundigen en andere relevante partners binnen het medische en sociale domein worden betrokken bij het programma NNZ. Vanuit deze organisaties werft en traint NNZ zogeheten aandachtsfunctionarissen die op hun beurt weer de (zorg)professionals in hun organisatie begeleiden bij het voeren van kinderwensgesprekken.

Carola Koper, directielid GGDrU en lid regiegroep NNZ: “Het is heel goed nieuws dat deze hulpverlening nu in de hele regio Utrecht beschikbaar komt! Wij zijn daar heel blij mee. Het betekent dat de hulp aan mensen in een kwetsbare situatie die regie willen over hun kinderwens niet bij de gemeentegrens stopt. Zo kunnen we veel meer mensen ondersteunen in het maken van een keuze over het moment van hun kinderwens. Dat voorkomt veel problematiek.”

Ook Martijn Beek, lid van het dagelijks bestuur GGDrU reageert verheugd: “In onze Utrechtse gemeenten zien we relatief veel zwangerschappen bij mensen die daar op dat moment niet klaar voor zijn. Door met de inwoner te praten over zijn of haar actuele kinderwens, laat je hen zelf nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het krijgen van een kind. Daarmee kunnen ze een bewuste keuze maken om nu wel of juist (nog) niet een gezin te starten of hun gezin uit te breiden.”

Resultaten tot nu toe

Eind 2020 is NNZ gestart in de gemeente Utrecht en Amersfoort. Met de volgende resultaten:

  • Meer dan 50 hulp- en zorgverleningsorganisaties zijn aangesloten bij NNZ.
  • Meer dan 100 aandachtsfunctionarissen zijn getraind;
  • Ruim 750 cliënten hebben begeleiding ontvangen via de NNZ-methodiek;
  • Ruim 80% hiervan heeft vrijwillig een bewuste keuze gemaakt voor het uitstellen van zijn/haar kinderwens. Voor hen is er passende anticonceptie gerealiseerd;
  • Met de 4 ziekenhuizen in de regio Utrecht zijn afspraken gemaakt over laagdrempelige verwijzing door en naar NNZ;
  • Voor huisartsen, verloskundigen, artsen JGZ, gynaecologen en andere specialisten is een verwijsmogelijkheid via Zorgdomein gefaciliteerd.

Opluchting en rust

De waardering van cliënten voor Nu Niet Zwanger is onderzocht, en die blijkt groot. Cliënten vinden het in grote meerderheid fijn als de hulpverlener de kinderwens bespreekbaar maakt. Ze voelen zich gesteund en gerespecteerd in de gesprekken. En ze voelen zich geholpen. Niet (nog een keer) onbedoeld zwanger hoeven worden is vaak een opluchting en geeft rust. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en durven zelf de regie te pakken over hun kinderwens en hun leven. Het programma Nu Niet Zwanger is tevens officieel erkend als ‘goed onderbouwd’ en is opgenomen in de database ‘Gezond Leven’ van het RIVM.