Bussum

Openingstijden

Deze locatie ligt in de GGD regio Gooi- en Vechtstreek maar is ook vanuit de regio Utrecht goed bereikbaar. Meer informatie over deze locatie op Coronavaccinatie alleen op afspraak | GGD (ggdgv.nl)