30 september 2022

Mentale gezondheid jongeren blijft zorgelijk

De mentale gezondheid jongeren blijft zorgelijk. Dit blijkt uit de vierde meetronde van het kwartaalonderzoek onder jongeren (12 tot en met 25 jaar) van het Netwerk GOR. Uit deze peiling in juni 2022 blijkt dat ondanks de afgeschafte corona-maatregelen, de mentale klachten onder jongeren niet afnemen. Verwacht werd dat het beter zou gaan met jongeren na het opheffen van de coronamaatregelen, maar dat is dus niet het geval.

Uit de vierde meetronde van het GOR kwartaalonderzoek blijkt nu dat de mentale gezondheid van jongeren zorgelijk blíjft: ook na een periode zonder coronamaatregelen blijft het aantal jongeren (12-25 jaar) met serieuze suïcidale gedachten onverminderd hoog (16%).

Uit de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd in het najaar van 2021 van de GGD’s bleek al dat de mentale gezondheid van jongeren op het voortgezet onderwijs verslechterd was in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis.

Ook de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van GGD regio Utrecht die het gezondheidsonderzoek Gezond leven? Check ’t even doen bij jongeren op het voortgezet onderwijs, signaleren dat de mentale last bij jongeren blijvend hoog is.

Meerdere factoren zijn van invloed

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd bleek dat het hebben van suïcidale gedachten samenhangt met meerdere factoren, zoals het hebben van psychische klachten als angst en depressie, zich eenzaam voelen en stress. Daarnaast is er een sterk verband met ervaren steun vanuit de sociale omgeving van jongeren -thuis, school, leeftijdsgenoten- en de mate van vertrouwen dat zij hebben in de toekomst.

De onderzoekers van GOR kwartaal onderzoek noemen druk -stress om wat anderen van de jongere vinden, schooldruk- en de omstandigheden in de huidige samenleving -oorlog, energiecrisis, klimaat, gebrek aan woonruimte- zorgbronnen voor jongeren, die invloed kunnen hebben op hun mentale welbevinden.

Wat doet GGD regio Utrecht

De adviseurs Gezondheidsbevordering van de GGD ondersteunen scholen met implementeren van de Gezonde School-aanpak op het thema welbevinden. Scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht ontvingen deze week een mailing om ouders en leerlingen te informeren en te wijzen op hulp en ondersteuning. Met de gemeenten bespreekt GGDrU waar lokaal en regionaal kansen liggen om het mentale welzijn van jongeren te verbeteren.

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben via het gezondheidsonderzoek Gezond leven? Check ’t even een signalerende rol. In de digitale vragenlijst die bij dit onderzoek hoort, wordt ook gevraagd naar suïcidale gedachten. Het uiten van deze gedachten is een noodsignaal dat jongeren afgeven. Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen gaan naar aanleiding van dit signaal in gesprek met jongeren om te horen wat er speelt. Zij ondersteunen het probleemoplossend vermogen van jongeren en helpen hen zo nodig om hulp te zoeken. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn afgelopen jaren getraind met een suïcidepreventietraining van 113 Zelfmoordpreventie.

Het NCJ ontwikkelde in samenwerking met GGDrU in de coronatijd Je Brein de Baas: een korte lessenserie met filmpjes voor jongeren over praten over gevoelens. GGDrU stimuleert het gebruik van dit pakket op scholen.

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.