28 maart 2023

Mentale gezondheid jongvolwassenen nog steeds onder druk

Een op de vijf jongvolwassenen ervaart matige of ernstige psychische klachten, en bijna een kwart is ernstig eenzaam. Daarnaast zien we veel suïcidegedachten bij deze groep. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Het gaat in het onderzoek om 16 tot en met 25-jarigen woonachtig in de regio Utrecht.

Jongvolwassenen
Hier foto plaatsen

Vooral vrouwen last van psychische klachten en eenzaamheid

Meer dan de helft van de jongvolwassenen die deel hebben genomen  aan het onderzoek ervaart psychische klachten. Dit geldt vooral voor vrouwen. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, en een op de vijf heeft matige of ernstige klachten. Ook eenzaamheid komt veel voor; bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam en bijna een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen (voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo of mbo-niveau 1), vrouwen en alleenwonenden. Daarnaast heeft 31% in de 12 maanden voor het invullen van de vragenlijst een enkele keer tot heel vaak suïcidegedachten gehad. Ten opzichte van 2021 is de mentale gezondheid wel iets verbeterd; de groep met ernstige psychische klachten is gedaald van 11% in 2021 naar 8% in 2022 en minder jongvolwassenen zijn matig eenzaam.

Impact corona

We kunnen niet zeggen in welke mate de druk op de mentale gezondheid te maken heeft met de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op de mentale gesteldheid van een groot deel van deze doelgroep. We zien namelijk dat 14% nog last heeft van een of meer meegemaakte corona gerelateerde gebeurtenissen, bijvoorbeeld in quarantaine gaan, het doormaken van corona of een ziekte, of het overlijden van een naaste. Ruim 65% van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. De impact is niet alleen negatief; 46% geeft aan zowel positieve als negatieve gevolgen te hebben ervaren.

Zorgen

GGD regio Utrecht maakt zich zorgen. Directeur Carola Koper: “We wisten al dat de mentale gezondheid van de jongvolwassenen onder druk staat en dat corona impact had. We zien nu ook dat het herstel langzaam gaat. Daarmee is de mentale gezondheid een probleem dat structureel aandacht nodig heeft. Deze cijfers kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in specifieke groepen. Op basis van deze cijfers gaan we in gesprek met gemeenten en professionals om te duiden en te adviseren zodat dit kan bijdragen aan het maken van beleid, juist voor deze jongvolwassenen.”

Landelijk onderzoek

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk onderzoek waaraan GGD regio Utrecht heeft meegewerkt. Het is een extra onderzoek om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op de gezondheid, welbevinden en leefstijl van 16 tot en met 25-jarigen. In het voorjaar en de zomer 2022 hebben meer dan 7.100 jongvolwassenen, wonend in de regio Utrecht, een online vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. De jongvolwassenen zijn geworven via advertenties op sociale media en via offline kanalen.

Gesprekken met jongvolwassenen

Ter verdieping en om resultaten van het vragenlijstonderzoek beter te begrijpen, is aanvullend onderzoek uitgevoerd onder jongvolwassenen in groepsgesprekken en individuele interviews. De resultaten van dit aanvullende onderzoek worden in mei van dit jaar gepubliceerd.

Netwerk GOR

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de integrale gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Contact of hulp?

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.