Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Tatoeëren en Piercing

 

Lichaamsversieringen zijn van alle tijden en alle culturen. De laatste jaren zijn allerlei van oorsprong niet-westerse rituele lichaamsversieringen mode geworden. Doorboringen en andere gecontroleerde huidverminkingen worden steeds populairder. Ook laten veel vrouwen tegenwoordig blijvende make-up (Pmu) aanbrengen. Het gevaar is dat bij onhygiënisch werken de klant een ernstige infectie kan oplopen zoals hepatitis B of aids.

Sinds 1 juni 2007 geldt het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen in Nederland. Dit houdt in dat iedereen die tatoeëert en piercet hygiënisch moet werken én een vergunning moet hebben. Een vergunning wordt alleen verleend als de tatoeëerder, piercer, juwelier of behandelaar zich houdt aan allerlei hygiëneregels. De plaatselijke GGD is degene die de vergunning verleent. Als u een adres niet terug kunt vinden op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl kunt u bij de GGD informeren of een studio die u wilt bezoeken, bekend is en een vergunning heeft.

Kans op infecties bij tatoeëren of piercen

Bij het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing is een aantal gezondheidsrisico’s in het spel. Doordat de huid doorboord wordt, er (metalen) voorwerpen worden aangebracht of verfstoffen worden ingebracht, bestaat er kans op virale en bacteriële infecties en/of allergische reacties. De meest ernstige risico’s zijn een infectie met hepatitis B, hepatitis C of met HIV door zogenoemd bloed-bloed contact. Als materialen onvoldoende worden gereinigd en gesteriliseerd zodat er nog bloedresten van een vorige klant op zitten, is gevaar voor infectie altijd aanwezig. Het kan ook dat de tatoeëerder of piercer zelf drager is van het hepatitis virus en via een wondje de klant besmet. Over de frequentie van infecties, ontstekingen of allergische reacties is weinig bekend. Artsen zijn slechts verplicht een beperkt aantal infectieziekten te melden aan de GGD. Voor tatoeage- en piercingstudio’s bestaat geen enkele verplichting.

Leeftijdsgrens voor het tatoeëren en piercen

Naast de hygiëneregels is het ook van belang dat kinderen onder de 16 jaar niet getatoeëerd of gepierced worden zonder dat hun wettige vertegenwoordiger daarbij aanwezig is. Kinderen onder de 12 jaar mogen helemaal niet getatoeëerd of gepierced worden (een uitzondering geldt voor het prikken van gaatjes in oorlellen). Als dat wel gebeurt, is het een reden om de vergunning in te trekken.

Klachten over de tatoe- of piercingstudio

Heeft u klachten over de hygiënische omstandigheden tijdens het aanbrengen van een tatoeage of piercing, of over studio's die wel of geen vergunning hebben? Dan kunt u dat melden bij het Klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), tel: 0900-03 88. Zie ook de website van het NVWA.