Ga naar de inhoud
Zoeken

Prijzen

 

Op deze pagina vindt u de prijzen van de tbc-behandeling en het onderzoek van GGD regio Utrecht. Iedere GGD bepaalt zelf de prijs.  Daarom kunnen er per GGD verschillen zijn. 

Wij vragen u zoveel mogelijk met PIN te betalen. Wij nemen geen biljetten
van € 100, € 200 of € 500 aan in verband met de veiligheid.

Tbc-kosten

Tuberculose bloedtest (IGRA); bloedonderzoek & Engelse tuberculosevrij verklaring

€ 69,--

Röntgenfoto + tuberculosevrij verklaring door arts (oa. Beroepskeuring en IND) 

€ 46,50

BCG-vaccinatie voor reizigers

€ 48,--

1x Mantouxtest inclusief het aflezen

€ 29,50

Eigen risico bij uw zorgverzekeraar

Heeft u een vervolgonderzoek nodig? De kosten onder de zorgverzekeringswet. Het onderzoek en de behandeling van kinderen tot 18 jaar is gratis.