Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Speciaal onderwijs

 

Kinderen in het speciaal onderwijs, die onder de acht jaar zijn krijgen in het jaar dat ze starten op de nieuwe school een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de  jeugdarts. Een volgende uitnodiging is op de leeftijd van 10-11 jaar. In het voortgezet speciaal onderwijs vinden de gezondheidsonderzoeken in de tweede en vierde klas plaats. Hiervoor ontvangen de ouders automatisch een uitnodiging.

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde momenten een uitnodiging voor een onderzoek bij de GGD. Dus ook de kinderen die speciaal onderwijs bezoeken. De preventieve gezondheidsonderzoeken zijn bedoeld om de groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Gaandeweg het opgroeien  kan een probleem ontstaan. Het kan daarbij gaan om lichamelijke problemen, maar ook om sociale-, emotionele en gedragsproblemen zoals bijvoorbeeld gepest worden, depressieve klachten of eetproblemen. Door problemen vroegtijdig te onderkennen kan op tijd, samen met u, naar een oplossing worden gezocht.

Voorafgaand aan het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een uitnodiging met een vragenlijst ter voorbereiding voor het onderzoek. De vragenlijst kunt u thuis invullen en meenemen naar het onderzoek. Ook de school kan aangeven welke kinderen volgens hem/haar extra aandacht nodig hebben. De school zal dit vooraf met u bespreken.

Informatie over het gebruik van vragenlijsten

De GGD maakt bij verschillende onderzoeken gebruik van vragenlijsten. In de vragenlijsten staan vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast maken we op indicatie gebruik van een landelijke en wetenschappelijk onderzochte vragenlijst: de Strengths en Difficulties Questionnaire (SDQ). De vragenlijsten worden gebruikt om een inschatting te maken over het welbevinden van uw kind. De bijzonderheden uit de vragenlijst worden opgenomen in het digitale dossier van uw kind. Daarna worden de vragenlijsten vernietigd. 

Wat houdt het onderzoek in?

De jeugdarts gaat met u en uw kind in gesprek hoe het gaat op school, thuis en in de vrije tijd. Uw kind wordt gemeten en gewogen. Het gezichtsvermogen wordt gecontroleerd en bij kinderen jonger dan 8 jaar ook het gehoor. De jeugdarts voert een kort gesprek en bekijkt de vragenlijst die u heeft ingevuld. De houding wordt onderzocht en op indicatie zijn er andere onderzoeken mogelijk zoals bijvoorbeeld onderzoek van de motoriek. 

Ouders kunnen bij zorgen of vragen ook tussentijds een extra onderzoek aanvragen. De jeugdarts neemt als medisch adviseur deel aan de Commissie van begeleiding of het zorgteam van de school.