Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Voortgezet onderwijs klas 2

 

Contactmoment in klas 2 voor leerlingen van 13, 14 jaar.

Meenemen:

 • vragenlijst(en)

Waarom een gezondheidsonderzoek?

Wat helpt om goed te slapen?
Welk effect heeft alcohol?
Heb ik een gezond gewicht?
Ik mis echte vriendinnen. Wat kan ik doen?

Jongeren die  in de puberteit zijn  hebben vaak vragen over hun lichaam en gevoelens. Als zij op de middelbare school zitten verandert er veel.  Van binnen en van buiten. Daarom nodigen wij deze jongeren in de onderbouw uit, om te bespreken hoe het gaat en we beantwoorden hun vragen. De afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgt op de onderzoeken die uw kind op de basisschool heeft gehad. Het onderzoek is vertrouwelijk, gratis en meedoen is vrijwillig.  Naast dit onderzoek krijgen ze ook een vragenlijst: de Jouw GGD Check.

Doel van het gezondheidsonderzoek

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid en het welzijn van jongeren. We laten jongeren nadenken over hun gezondheid en hoe het met hen gaat, en laten hen vragen stellen. Zo denken we met hen mee en geven we zo nodig advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar de  hulp.

Thema’s in het onderzoek:

 • Lichamelijke gezondheid, waaronder meting lengte en gewicht (en onderwerpen als slapen, voeding, beweging en gehoor)
 • Psychische gezondheid (zoals voor jezelf opkomen, pesten, stemming en gevoelens)
 • Verslavende middelen (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet)
 • Seksuele ontwikkeling (zoals relaties en vriendschappen)
 • Voor jezelf zorgen (zoals omgaan met geld en zelfstandig zijn)
 • Sociale omgeving (school, thuis en vrije tijd)

Opbouw van het onderzoek

Jongeren, ouders en mentoren ontvangen vooraf informatie over waar en wanneer het gezondheidsonderzoek gaat plaatsvinden. Bij de uitnodiging zit ook een oudervragenlijst. Hierop kunnen zorgen of vragen worden doorgegeven. Wanneer de mentor informatie over uw kind met ons wil delen, dan moet de mentor dit vooraf met u bespreken.

 1. Eerst bekijken de jongeren klassikaal een introductie- en informatiefilm van enkele minuten.
 2. Direct daarna vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst in. Deze persoonlijke vragenlijst heet de Jouw GGD Check. (Op scholen voor speciaal onderwijs is dat een papieren vragenlijst).
 3. Via de vragenlijst denken jongeren na over hun gezondheid en welzijn en geven aan welke vragen voor meer informatie of hulp hebben.
 4. Op basis van hun antwoorden krijgen jongeren persoonlijke tips en gezondheidsadviezen. Door een persoonlijk account te maken met e-mailadres en wachtwoord, is deze informatie nog 6 maanden beschikbaar voor de jongere.
 5. Daarna volgt een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Door het invullen van de vragenlijst bepaalt de jongere mee waar het gesprek over gaat.
 6. In het persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van hun probleem of hun vraag een onderzoek of advies. Het kan ook zijn dat ze worden doorverwezen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan de school van uw kind kan de antwoorden van uw kind inzien.  Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie niet zonder overleg wordt doorgegeven aan anderen.
De gegevens worden per school samengevoegd en anoniem gebruikt om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand wordt volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard. Meer over privacy en diverse downloads vindt u op onze pagina over privacy en in het Menublok Downloads.