Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Voortgezet onderwijs klas 4

 

Contactmoment in klas 4 voor leerlingen van 15, 16 jaar.

Waarom een gezondheidsonderzoek?

 • Welk effect heeft alcohol?
 • Heb ik een gezond gewicht?
 • Ik voel me zo somber. Wat kan ik doen?
 • Ik heb vragen over seksualiteit. Waar kan ik terecht?

Jongeren van 14 tot 18 jaar maken veel lichamelijke en psychosociale veranderingen door. Dat vraagt veel van hen. Zorgen, vragen en risicovol gedrag komen dan ook geregeld voor. Daarom is er voor deze groep  een vragenlijstonderzoek: Jouw GGD Check. Het onderzoek is vertrouwelijk, gratis en meedoen is vrijwillig.

Doel van het gezondheidsonderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de gezondheid en het welzijn van jongeren. We laten hen stilstaan bij hun gezondheid en hun welzijn op school, thuis en in hun vrije tijd. We nodigen hen ook uit om de vragen die ze hebben te stellen. Zo kunnen we met hen meedenken en geven we zo nodig advies, voorlichting of regelen we een verwijzing naar de hulp. Door problemen in een vroeg stadium te signaleren, kan erger voorkomen worden.

Thema’s in het onderzoek

 • Lichamelijke gezondheid (zoals gewicht, slapen, voeding, beweging en gehoor)
 • Psychische gezondheid (zoals voor jezelf opkomen, pesten, somberheid)
 • Verslavende middelen (zoals roken, alcohol, drugs, gamen en internet)
 • Seksuele ontwikkeling (zoals relaties en vriendschappen)
 • Voor jezelf zorgen (zoals omgaan met geld, zelfstandig zijn, en kennis over  waar kun je terecht met welke vraag)

Opbouw van het onderzoek

Jongeren, ouders en mentoren ontvangen vooraf informatie over waar en wanneer het gezondheidsonderzoek gaat plaatsvinden. We vragen ouders/verzorgers en mentoren om vooraf eventuele zorgen of vagen over hun kind/leerling aan de Jeugdgezondheidszorg door te geven.

Daarover moeten zij wel de leerling informeren, zodat wij de informatie in het gesprek kunnen bespreken.

 1. Eerst bekijken de jongeren in de klas een introductiefilm van enkele minuten. Zie:
  Introductiefilm: Klas 4 
 2. Direct daarna vullen de jongeren in de klas een online vragenlijst in: de Jouw GGD Check. (Op scholen voor speciaal onderwijs is dat een papieren vragenlijst).
 3. Via de vragenlijst denken jongeren na over hun gezondheid en welzijn en geven aan welke vragen voor meer informatie of hulp hebben.
 4. Op basis van hun antwoorden krijgen jongeren persoonlijke tips en gezondheidsadviezen. Door een persoonlijk account te maken met emailadres en wachtwoord, is deze informatie nog 6 maanden beschikbaar voor de jongere.
 5. Daarna volgt een persoonlijk contact met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Door het invullen van de vragenlijst bepaalt de jongere mee waar het gesprek over gaat. Het is afhankelijk van het onderwijsniveau of alle jongeren  worden gezien (VMBO en praktijkonderwijs) of alleen als daar een reden voor is (MAVO/HAVO/VWO)
 6. In het persoonlijk contact krijgen jongeren afhankelijk van hun probleem of hun vraag een onderzoek of advies. Het kan ook zijn dat ze worden doorverwezen.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met wat de jongeren invullen en bespreken tijdens het gezondheidsonderzoek. Alleen de jeugdverpleegkundige en jeugdarts verbonden aan de school van uw kind kan de antwoorden inzien.  Alle informatie valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat deze informatie niet zonder overleg wordt doorgegeven aan anderen.
De gegevens worden per school samengevoegd en anoniem  gebruikt om gemeenten en scholen te adviseren over gezondheidsbeleid. Het digitale gegevensbestand wordt volgens de privacyrichtlijnen van de GGD anoniem bewaard. Meer over privacy en diverse downloads vindt u op onze pagina over privacy of in het Menu Downloads.

JouwGGD.nl

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs is er een speciale website waar zij veel informatie kunnen vinden en waar zij vragen kunnen stellen via de chat, het forum, of de mail: www.jouwggd.nl