Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Coronavirus

Het coronavirus is nog steeds veel in het nieuws en zal voorlopig ons leven blijven beïnvloeden. Veel mensen praten erover en er blijven regels gelden om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Voor je kind kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat er precies aan de hand is en waarom de regels soms veranderen.

Blijf op de hoogte

Het is goed om op de hoogte te blijven van de stand van zaken rond het coronavirus. NJi.nl brengt je op de hoogte van alle veranderingen en gevolgen die dit kan hebben voor jou als ouder. Op RIVM.nl lees je de actuele stand van zaken over het virus en op Rijksoverheid.nl vind je de geldende regels en maatregelen. Op Pharos.nl en Corona.steffie.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd en op Pharos.nl vind je ook een handige corona-woordenlijst. Gezondheidsinformatie over het coronavirus kun je vinden op Thuisarts.nl.

Heb je vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de scholen en het onderwijs? Kijk dan op Oudersenonderwijs.nl.

Uiteraard kun je daarnaast altijd met vragen terecht bij de jeugdgezondheidszorg en de huisarts.

Stel je kind gerust

Het kan gebeuren dat je kind angstig is voor het coronavirus. Of misschien heeft je kind wel vragen over corona en wat het virus eigenlijk doet. Maar hoe praat je erover en hoe stel je je kind gerust?

Dit kun je doen:

  • Blijf rustig en maak je kind niet onnodig bang. Stel je kind gerust.
  • Beantwoord vragen zo eerlijk mogelijk, zonder te veel details te geven.
  • Leg uit waarom het belangrijk is om maatregelen te nemen om het virus te beperken.

Meer tips die helpen bij het praten met je kind over het coronavirus, geeft Fiona in het filmpje hieronder. Of bekijk de tips op NJi.nl.

<figure class="so" data-video-id="0ad5f1a1-32af-4f69-b7a0-ddd3829764e4"><header><p class="bodytext"></p><h1>Filmpje: Fiona over het coronavirus</h1><span>Bron: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MxnH9ZpGtpE&amp;list=PLun7q2X_UI0ECUkiZWxc_dtp5JFAknGKo&amp;index=33" target="_blank">Opvoedinformatie Nederland</a></span></header><div><p class="bodytext">&lt;iframe src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/MxnH9ZpGtpE?rel=0" title="YouTube video" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p></div><p class="bodytext"></p><figcaption>Hoe praat je met je kind over het coronavirus en deze bijzondere tijd? Fiona geeft je uitleg en tips.</figcaption></figure>

Houd je aan de hygiëneregels

Kinderen kopiëren gedrag van hun ouders. Daarom is het goed om zelf het goede voorbeeld te geven. Leg je kind bijvoorbeeld uit hoe je kunt proberen te voorkomen dat een virus zich verspreidt en laat ook zien hoe je kind dat zelf kan doen.

  • Was je handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen de vingers. Bij kleine kinderen kun je samen de handen wassen en laten zien hoe je dit doet.
  • Moet je niezen of hoesten? Gebruik dan papieren zakdoekjes of nies of hoest in je elleboog in plaats van in je hand.
  • Houdt anderhalve meter afstand tot volwassenen en schud geen handen.

Nieuwe thuissituatie

Door de veranderende maatregelen verandert jullie thuissituatie misschien mee. Misschien werk je (soms) thuis en vind je dit lastig combineren met je gezin. Of misschien vinden jullie het juist wennen nu iedereen weer minder thuis is dan eerst. Wat de situatie ook is, kinderen moeten steeds weer wennen wanneer dit verandert. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over hoe het gaat en wat ze kunnen verwachten. Betrek je kinderen bij de plannen die je maakt.

Hoe je thuis spanningen kunt voorkomen en wat je kunt doen als deze toch oplopen lees je op NJi.nl.

Vaccineren

Steeds meer volwassenen en kwetsbare kinderen vanaf 12 jaar zijn gevaccineerd tegen corona. Ook gezonde kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen zich laten vaccineren. Op NJi.nl lees je er meer over. Wil je kind zelf meer lezen over het vaccineren? Neem dan samen eens een kijkje op de speciale jongerenpagina van het NJI.nl.

Ook wanneer je zwanger bent kan je je laten vaccineren. Geef je borstvoeding? Het vaccin komt niet in de moedermelk terecht.

Heb je twijfels over klachten? Dan kun je altijd de huisarts of GGD bellen.