Ga naar de inhoud
Zoeken

Studievertraging

Sommige jongeren hebben moeite met de lesstof van hun opleiding. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het niveau of het tempo te hoog is, of door andere leerproblemen, zoals concentratieproblemen en motivatieproblemen. Dat kan leiden tot studievertraging.

Jongeren hebben het natuurlijk grotendeels zelf in de hand of ze goede of slechte cijfers halen. Ze kunnen die beïnvloeden door naar college of naar de lessen te gaan, goed op te letten, huiswerk te maken en te zorgen dat ze de lesstof goed kennen.

Achterstanden en studievertraging

Halen studenten niet voldoende tentamens, dan kunnen ze misschien niet deelnemen aan vervolgvakken of niet aan een nieuw trimester beginnen. Op de meeste opleidingen is het mogelijk om tentamens, opdrachten en werkstukken te herkansen. Studenten lopen gedurende de opleiding meestal ook een of meerdere stages waarvoor je een cijfer krijgt. Het hangt van het type opleiding af in hoeverre je zoon of dochter wordt geholpen bij het inhalen van achterstanden.

Het jaar overdoen

Studenten die niet voldoende studiepunten of tentamens halen, moeten vaak een (deel van een) jaar overdoen. Bij onvoldoende resultaat kunnen ook stages moeten worden overgedaan. Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun studieresultaten. Natuurlijk kun je ze af en toe een hart onder de riem steken als je ziet dat ze hard hun best doen voor een tentamen. Bespreek ook dat eventuele studievertraging gevolgen kan hebben voor de studiefinanciering.

Praat regelmatig met je kind over school

Het is goed om regelmatig interesse te tonen voor de studieprestaties van je zoon of dochter. Als er dan problemen ontstaan, kun je er makkelijker samen over praten. Als er een probleem is met de motivatie, kun je daarin als ouder advies geven. Boos worden heeft vaak een averechts effect en daar help je je kind dus niet mee.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.