Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Hbo en wo

Veel mensen zeggen dat hun studententijd de mooiste tijd van hun leven was. Dat plezier gun je je kind natuurlijk ook, maar er moet wel gestudeerd worden!

Na het mbo, de havo of het vwo kan je kind doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is opgedeeld in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Het hbo en het wo

 • Jongeren met een havodiploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4 kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding.
 • Jongeren met een hbo-propedeuse of een vwo-diploma kunnen doorstromen naar een wo-opleiding (universiteit).

Studierichtingen

Het hbo en het wo kennen de volgende studierichtingen:

 • economie en bedrijf;
 • gezondheid;
 • gedrag en maatschappij;
 • taal en communicatie;
 • onderwijs en opvoeding;
 • aarde en milieu;
 • kunst en cultuur;
 • recht en bestuur;
 • informatica en techniek.

Binnen deze studierichtingen zijn een heleboel studies en varianten mogelijk. In de gezondheidszorg zijn dat onder andere de hbo-opleidingen verpleegkunde, fysiotherapie en logopedie, en de universitaire opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. Sommige hogescholen en universiteiten zijn in enkele opleidingen gespecialiseerd, maar veel opleidingen worden wel op meerdere hogescholen en universiteiten aangeboden.

Het studentenleven

De studententijd duurt in principe minimaal vier jaar. Sommige studenten studeren langer dan vier jaar. Zij nemen bijvoorbeeld meer tijd om in het buitenland te studeren of om stage te lopen. Andere studenten ondernemen veel activiteiten buiten hun studie. Je kunt hierbij denken aan activiteiten bij de studentenvereniging, maar ook aan bijbaantjes en vrijwilligerswerk. Het bedrijfsleven juicht dat toe, omdat studenten zich op die manier breed ontwikkelen.