Mpox: informatie voor huisartsen

Wil je als huisarts telefonisch overleggen over mpox tijdens kantoortijden?

Bel voor intercollegiaal contact 030-608 60 86, en vraag naar de voorwacht infectieziektebestrijding. Dit nummer is bereikbaar: ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur. De telefonist verbindt door naar de dienstdoende verpleegkundige of arts infectieziektebestrijding.

Wil je als huisarts telefonisch overleggen over mpox buiten kantoortijden?

Bel hiervoor de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: bereikbaar via de meldkamer ambulance (17.00–8.30 uur en zaterdag en zondag) op nummer 030–219 94 45.

De casusdefinitie voor mpox is te vinden onder het kopje Maatregelen in de LCI richtlijn Mpox.

Testen GGD regio Utrecht

Omdat het mpoxvirus is geclassificeerd als een veiligheidsklasse-3 pathogeen, worden er strenge eisen gesteld rondom afname, transport en verwerking van monsters op het laboratorium (zie LCI richtlijn Mpox).
Mensen die verdacht zijn voor een mpox-infectie plannen we na overleg in voor een testafname. Op de afdeling van de GGD in het Stadskantoor (Stadsplateau 1, 4e etage) bij Centraal Station Utrecht worden de testen afgenomen. Mpox diagnostiek doen we hier, indien nodig, in combinatie met soa-onderzoek.

Vaccinatie tegen mpox van de hoog risicogroep

Vaccinatie is één van de manieren om de uitbraak van mpox te bestrijden door overdracht van het virus te beperken. In mei 2023 start een nieuwe vaccinatiecampagne. Iedereen met verhoogd risico op mpox zoals gedefinieerd in de LCI-richtlijn, kan een afspraak maken om deze vaccinatie te krijgen.

Er worden geen uitnodigingen verspreid zoals in de eerdere campagne; op de website van MantotMan zal vanaf 8 mei een tool voor zelftriage beschikbaar zijn, waarna een afspraak bij de lokale GGD gemaakt kan worden.

Zie voor meer informatie: ggdru.nl/mpoxvaccinatie

Vaccinatie na risicocontact

Op indicatie vaccineren we ook post-expositie profylactisch (na hoog/matig risico contact met een bevestigde index). Deze indicatie wordt gesteld door de GGD.

De serie bestaat voor de meesten uit twee prikken waar minimaal vier weken tijd tussen zit. Mensen die de pokkenvaccinatie van vóór 1975 hebben gekregen hebben meestal aan één vaccinatie genoeg. De vaccinatie wordt onder de huid gegeven (subcutaan) en laat geen litteken achter zoals de vroegere pokkenvaccinatie.