Monkeypox: informatie voor huisartsen

Wil je als huisarts telefonisch overleggen over monkeypox tijdens kantoortijden?

Bel voor intercollegiaal contact 030-608 60 86, kies optie 1. Dit nummer is bereikbaar: ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur. De telefonist verbindt door naar de dienstdoende verpleegkundige of arts infectieziektebestrijding.

Wil je als huisarts telefonisch overleggen over monkeypox buiten kantoortijden?

Bel hiervoor de dienstdoende arts infectieziektebestrijding: bereikbaar via de meldkamer ambulance (17.00–8.30 uur en zaterdag en zondag) op nummer 030–219 94 45.

De casusdefinitie voor monkeypox is te vinden onder het kopje Maatregelen in de LCI richtlijn Monkeypox.

Testen GGD regio Utrecht

Omdat het monkeypoxvirus is geclassificeerd als een veiligheidsklasse-3 pathogeen, worden er strenge eisen gesteld rondom afname, transport en verwerking van monsters op het laboratorium (zie LCI richtlijn Monkeypox).
Mensen die verdacht zijn voor een monkeypox besmetting worden na overleg met ons ingepland voor een testafname. Op de afdeling van de GGD in het Stadskantoor (Stadsplateau 1, 4e etage) bij Centraal Station Utrecht worden de testen afgenomen. Monkeypox diagnostiek wordt hier, indien nodig geacht, in combinatie met soa-onderzoek gedaan.

Vaccinatie tegen monkeypox van de hoog risicogroep

Vaccinatie is één van de manieren om de uitbraak van monkeypox te bestrijden door overdracht van het virus te beperken. Er is een beperkt aantal vaccins beschikbaar. In het najaar van 2022 is er een vaccinatiecampagne geweest om hoog risicogroepen te vaccineren. Deze campagne is afgelopen. Er worden geen nieuwe uitnodigingen meer verstuurd.

Inwoners van GGD regio Utrecht die nog een tweede vaccinatie moeten krijgen of die nog geen gehoor hebben gegeven aan hun uitnodiging kunnen hun vaccinatie nog wel krijgen. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via Centrum Seksuele Gezondheid (CSG): 030-800 33 21

Vaccinatie na risicocontact

Door de GGD wordt ook op indicatie post-expositie profylactisch gevaccineerd (na hoog/matig risico contact met een bevestigde index). Deze indicatie wordt gesteld door de GGD.

De serie bestaat voor de meesten uit twee prikken waar minimaal vier weken tijd tussen zit. Mensen die de pokkenvaccinatie van vóór 1975 hebben gekregen hebben meestal aan één vaccinatie genoeg. De vaccinatie wordt onder de huid gegeven (subcutaan) en laat geen litteken achter zoals de vroegere pokkenvaccinatie.