17 februari 2023

Nascholing ABR voor huisartsen 28 maart

Op 28 maart organiseert GGD Amsterdam vanuit het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie in samenwerking met GGD regio Utrecht een gratis blended nascholing voor huisartsen.

Nascholing

De nascholing bestaat uit een e-learning van 1,5 uur en een verdiepende fysieke bijeenkomst bij GGD regio Utrecht, locatie Stadskantoor (Stadsplateau 1, Utrecht).

Focus

De focus van de nascholing ligt op de rol van de GGD bij de aandoeningen tuberculose, chlamydia, syfilis en mycoplasma genitalium. Daarnaast wordt dieper ingegaan op antibioticaresistentie en BRMO.
Een accreditatie van 5,5 punten wordt toegekend na een succesvolle afronding.

Logo GGD Amsterdam

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden:

ggd.amsterdam.nl