6 december 2023

Nieuwe Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht benoemd

Marc Sprenger volgt Nicolette Rigter per 1 februari 2024 op

Op 6 december 2023 is Marc Sprenger benoemd als Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD regio Utrecht (GGDrU). Hij volgt hiermee Nicolette Rigter op die bijna 8 jaar lang sturing gaf aan GGDrU. Het Algemeen Bestuur van GGDrU onder voorzitterschap van Eelco Eerenberg, wethouder gemeente Utrecht, heeft Marc Sprenger benoemd per 1 februari 2024. Omdat de DPG ook verantwoordelijk is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), een onderdeel van de Veiligheidsregio, heeft de benoeming plaatsgevonden in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Marc Sprenger
Marc Sprenger

Marc Sprenger is van huis uit arts microbioloog en epidemioloog en heeft onder andere gewerkt bij het RIVM, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm en bij de WHO in Genève. Hij heeft ruime ervaring met het managen van crises op gezondheidsgebied. In 2021 werd Marc Sprenger als speciaal gezant van de Nederlandse regering uitgezonden naar Suriname. Daar had hij de leiding om de medische noodsituatie in Suriname samen met Nederlandse en Surinaamse medici onder controle te krijgen. Sinds 2022 leidt hij vanuit Paramaribo het Nationaal Herstelplan Gezondheidszorg, dat als doel heeft om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Voor zijn vertrek naar het buitenland heeft hij in Soest en Bunnik gewoond.

Voorzitter van het bestuur van GGDrU en wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, Eelco Eerenberg: ‘GGD regio Utrecht voelt de naweeën van de coronapandemie en staat voor grote opgaven. Zoals het helpen verbeteren van de (mentale) gezondheid van jonge mensen, het inzetten op preventie en het verkleinen van de gezondheidsverschillen in de regio. Marc Sprenger is een enorme aanwinst voor de GGD regio Utrecht door zijn nationale en internationale ervaring. Door zijn motivatie om zich in te zetten voor de publieke gezondheid is hij bovendien een kandidaat die goed past bij de uitdagingen die in onze omgeving spelen. Wij kijken er ontzettend naar uit om daar samen met deze nieuwe DPG aan te werken.’

Gezondheidsverschillen verkleinen

Marc Sprenger: ‘Ik ben trots om vanaf volgend jaar te mogen bijdragen aan de ambities van GGD regio Utrecht. Voor alle 1,4 miljoen inwoners van een mooie en diverse regio die -letterlijk en figuurlijk- midden in de maatschappij staat. GGD regio Utrecht staat dicht bij de mensen en ziet naast de welvarende delen ook de rafelranden van de maatschappij. Ik wil de gezondheidsverschillen aan de onderkant verkleinen. Dat vind ik een belangrijke uitdaging waarmee ik aan de slag ga, samen met de medewerkers van de GGD, de 26 Utrechtse gemeenten en alle kennis- en samenwerkingspartners!’

GGD regio Utrecht is verheugd dat Marc Sprenger te midden van alle maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen, de Publieke Gezondheid op de kaart wil zetten. En wil bijdragen aan het waardevolle werk van GGD regio Utrecht. Samen met de nieuwe DPG zijn we met recht trots op de essentiële rol die we vervullen in onze samenleving.

In een voortdurende zoektocht naar vernieuwing en vooruitgang, zetten we koers naar een toekomst waarbij we blijven innoveren en groeien. Onze missie blijft onveranderd: bijdragen aan een leefomgeving voor al onze inwoners die veilig is en aanspoort tot gezond gedrag. Samen bouwen aan een gezonde en veilige regio Utrecht!