Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Bijlage 1: Preventie

Het doel van preventie is ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. De doelgroepen worden vaak onderscheiden naar ziektestadium: van de gezonde bevolking tot mensen met een ziekte.

Primaire preventie

Activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen.

Universele preventie richt zich op de gezonde bevolking (of delen daarvan) en bevordert en beschermt actief de gezondheid van de bevolking.

Secundaire preventie

Vroege opsporing van ziekten of afwijkingen bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een bepaalde genetische aanleg hebben.

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden.
Geïndiceerde preventie richt zich op mensen met beginnende klachten en voorkomt dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening.

Tertiaire preventie

Voorkomen van complicaties en ziekteverergering bij patiënten.

Zorggerelateerde preventie richt zich op mensen met een ziekte of aandoening en voorkomt dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.  

Rol van GGDrU bij Preventie

Het werk van de GGD is vooral gericht op universele en selectieve preventie (primaire en (deel van) secundaire preventie).