Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Wat doet GGDrU?

 

GGDrU kent diverse soorten taken: wettelijke verplicht bij GGDrU te beleggen taken, wettelijke taken die niet verplicht bij GGDrU hoeven te worden belegd en overige taken. Hierna komen deze taken uitgebreider aan bod. 

De werkzaamheden op het gebied van Publieke Gezondheid van GGDrU worden verdeeld in vier pijlers, op basis van de Wet publieke gezondheid en de Wet op de Veiligheidsregio’s. Deze vier pijlers gelden als fundament van de publieke gezondheid. 

Pijler 1: Monitoren, signaleren en adviseren 

De GGD monitort gezondheidsrisico’s in de fysieke en sociale omgeving door verschillende vormen van onderzoek. Deze monitoring vormt voor de GGD de basis voor het signaleren en adviseren aan gemeenten over te maken keuzes voor beleid op het gebied van preventie, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten ook vanuit en met de integrale uitvoering van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Daarnaast adviseert de GGD over wat nodig is om de uitvoering van JGZ goed te laten aansluiten op de specifieke situatie in de gemeente en de regio, en voert dat uit. 

     GGDrU speelt in de praktijk dus een grote rol in het signaleren van gezondheidsrisico's. Armoede is daar één voorbeeld van. In een podcast over het onderwerp 'verborgen armoede' gaan we in gesprek met twee collega's, die zich bezighouden met dit onderwerp. Deze is hier te beluisteren.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming 

Tot deze pijler behoren drie specifieke GGD taken: infectieziektebestrijding (IZB), waaronder de bestrijding van tuberculose (TBC) en de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), technische hygiënezorg (THZ); waarbij we bedrijven en instelling adviseren over bedrijfsmatige hygiëne-aspecten. En tot slot medische milieukunde (MMK); dat draait om de interactie tussen milieufactoren en gezondheid. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers via het beperken van risico's van milieufactoren en het stimuleren van positieve omgevingsfactoren. 

Pijler 3: Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises 

Bij rampen en crises is er voor de publieke gezondheid een rol weggelegd voor de GGD.  GGDrU is verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding, gezondheidskundige advisering bij milieu-incidenten, het coördineren van psychosociale hulpverlening (PSH) gericht op groepen en gezondheidsonderzoek na rampen.  

Pijler 4: Toezicht houden 

De toezichtfunctie van de GGD’en is permanent in ontwikkeling. Naast de toezichtstaak technische hygiëne zorg, waarbij het gaat om toezicht op (zorg-)voorzieningen waar (kwetsbare) mensen risico lopen door een gebrek aan hygiëne en het toezicht op de kinderopvang, voert GGDrU sinds begin 2016 ook het toezicht uit op aanbieders van Wmo-voorzieningen.