Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Bestuursagenda: richting voor de komende jaren

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt vanuit een bestuursagenda waarin de maatschappelijke waarde waaraan GGDrU bijdraagt herkenbaar en bepalend is. Dit is een meerjarenplan met een looptijd van maximaal vier jaar.  

De bestuursagenda vormt de opdracht die het bestuur geeft aan de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) en via haar aan GGDrU. Hiermee geeft de bestuursagenda per periode richting aan de dienstverlening van GGDrU, gevoed vanuit maatschappelijke waarde. De bestuursagenda geeft richting aan de inhoud van de begroting van GGDrU.  

De huidige bestuursagenda heeft een looptijd tot 2023. Het is gebruikelijk dat het nieuwe bestuur een nieuwe bestuursagenda vaststelt. De bestuursconferentie in het najaar staat in het teken van het maken van de nieuwe bestuursagenda.