Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Publieke gezondheid: Vitale 100+er

Al ruim 100 jaar is de overheid er verantwoordelijk voor om risico’s voor de gezondheid van haar inwoners te voorkómen, te beperken en een vangnet van zorg en hulp te organiseren voor mensen die dat nodig hebben

Inwoners hebben in hun eentje niet altijd invloed op het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. GGDrU kan de gezondheid van alle inwoners verbeteren door collectieve maatregelen te nemen en andere partijen te adviseren om gezonde keuzes te maken. Daar is publieke gezondheid voor.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verwoordt dit als volgt: "investeren in een gezonde samenleving vanuit het perspectief van opbrengsten vergt (..) allereerst een politiek en maatschappelijk gesprek over de gedeelde waarden die aan investeringen ten grondslag liggen. Deze gedeelde waarden vormen de vertrouwensbasis op grond waarvan burgers bereid zijn in ‘hun’ verzorgingsstaat te blijven investeren."(Zorgagenda voor een gezonde samenleving, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 2017). Burgers maken zich zorgen over de toekomst van zorg en hulp. Darom is dit maatschappelijk gesprek urgent zegt de Raad.