Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Kwaliteit

We willen een organisatie zijn die, in een steeds veranderende omgeving, zich blijft verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen. Hiervoor biedt Team Kwaliteit verschillende hulpmiddelen aan om het leren in de organisatie verder te ontwikkelen.

Nieuwsbulletin

Het Nieuwsbulletin Kwaliteit is een nieuwe vorm van de directiebeoordeling die past bij de beweging van GGDrU. Elk half jaar geeft Team Kwaliteit daarin een samenvatting van de resultaten op het gebied van kwaliteit. Dit zijn best practices, kansen en verbetermogelijkheden uit verschillende bronnen en hulpmiddelen. Team Kwaliteit presenteert dit elk half jaar aan de directie. Op deze manier kan de directie de kwaliteit van dienstverlening aanpassen waar nodig. 

Klanttevredenheid

GGDrU startte in 2019 met het Positive Perception Programm (PPP). PPP is een klanttevredenheidsonderzoek op een locatie van de GGD. Hierbij gaat een team zelf aan de slag met de resultaten uit het onderzoek. Het team maakt hiervoor zelf de vragen en gaat met de kansen en verbeteringen aan de slag. Een beleidsmedewerker Kwaliteit helpt hierbij. Door deze opgehaalde klantervaringen kunnen we nog beter aansluiten bij de wensen van onze klanten. 

Waarderend auditen

Sinds 2019 voeren we interne audits uit op een waarderende manier. Hiermee kijken we naar wat goed gaat en wat ervoor zorgt dat het goed gaat. Ook kijken we naar wat beter kan en wat we ervan kunnen leren. De directie is opdrachtgever van de audits en bepaalt de onderwerpen. 

Kwaliteit en zelforganisatie

Het Team Kwaliteit helpt de zelforganiserende teams in het zelf leren, ontwikkelen en verbeteren met verschillende hulpmiddelen. De teams bepalen zelf waar ze mee aan de slag gaan. Zo kan het Team Kwaliteit audits uitvoeren, processen verbeteren en kansen & risico’s helder maken.