Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Toegankelijkheid

Goede toegang voor alle bezoekers

Wij vinden het als gezondheidsorganisatie belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Daarom besteden we veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van onze site. We werken eraan alle documenten digitoegankelijk te maken. In de toegankelijkheidsverklaring staat in hoeverre deze website aan de toegankelijkheidseisen voldoet.

Uw vragen of opmerkingen

Is er iets op de website van GGD regio Utrecht voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Mail dan naar website@ggdru.nl.

Bekijk de Managementsamenvatting Onderzoek Accessebility WCAG 2.1 onderzoek Niveau AA (Lees voor)

Bekijk de uitgebreide rapportage van de toetsing door Stichting Accessebility. (Lees voor)

Bekijk onze verklaring in het register van toegankelijkheidsverklaring.nl.