Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Rampen en crises

 

Bij een ramp of crisissituatie werken politie, ambulance en brandweer samen. Als bij zo’n gebeurtenis de gezondheid van grote groepen mensen in gevaar komt, krijgt ook de GGD een rol.

Taken van de GGD bij een ramp of crisissituatie

Infectieziektebestrijding

Het opsporen, bestrijden en voorkomen van infectieziekten is een dagelijkse taak van de GGD. Dit doen we op verschillende manieren, zoals:

  • Bron- en contactonderzoek. We proberen de bron van de besmetting te achterhalen en contacten te beschermen.
  • Vaccinaties en voorschrijven van preventieve medicijnen.
  • Hygiënemaatregelen adviseren en voorlichting en adviezen geven over het voorkomen van infectieziekten. Ook wijzen wij op eventuele risico’s van infectieziekten.
  • Melden van meldingsplichtige ziekten bij het RIVM

Zie ook "Wat doet infectieziektebestrijding?"

Medische Milieukunde

Soms  komen bij een brand of een ongeval gevaarlijke stoffen vrij. De GGD heeft 24/7 beschikking over een Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) om te beoordelen of de gevaarlijke stoffen een risico vormen voor de gezondheid van mensen in de omgeving en welke maatregelen mogelijk moeten worden genomen. Daarnaast beschikt de GGD over een team Milieu en Gezondheid voor de medisch milieukundige nazorg. Deze nazorg omvat o.a. het ondersteunen van de gemeente bij de risicocommunicatie en het adviseren over hoe burgers moeten handelen.

Zie ook "Wat doet Medische Milieukunde?"

De coördinatie van Psychosociale Hulpverlening

De GGD kan worden ingezet voor het coördineren van psychosociale hulpverlening (alle ondersteuning en zorg gericht op het psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij de opvang van getroffenen na een ramp of crisis, bij gezinsdrama’s of bij (dreigende) maatschappelijke onrust. De GGD werkt dan onder andere samen met de GHOR, GGZ-instellingen, Maatschappelijk Werk en Slachtofferhulp Nederland. Kijk voor meer informatie over hulp voor scholen en kinderopvang ook op de pagina "Calamiteiten: hulp bij schokkende gebeurtenissen" 

Gezondheidsonderzoek na rampen

De GGD biedt inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking. In geval van een ramp kan de GGD de burgemeester adviseren over het wel of niet instellen van een gezondheidsonderzoek. Een gezondheidsonderzoek kan de effecten van een grote crisissituatie op de gezondheid en het welbevinden van de getroffenen in kaart brengen. Met de resultaten van zo’n onderzoek kan de gemeente bijvoorbeeld de nazorg bijsturen. Op verzoek van de burgemeester kan de GGD een gezondheidsonderzoek uitvoeren of de uitvoering coördineren.

De GGD werkt nauw samen met GHOR

Bij de uitvoering van deze taken werkt de GGD nauw samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De Directeur Publieke Gezondheid is zowel directeur van de GGD als van de GHOR. Vanzelfsprekend stemmen de GGD en de GHOR hun plannen met elkaar af en werken ze samen in de voorbereiding. Bijvoorbeeld als het gaat om opleidingen, trainingen en oefeningen. Maar ook als wordt samengewerkt bij een uitbraak van een (nieuw) griepvirus waarbij grote groepen mensen een vaccinatie krijgen aangeboden.   Daarnaast levert de GGD mensen voor het vervullen van rollen binnen de crisisorganisatie van de GHOR.

Wat kunt u zelf doen bij een ramp of crisissituatie?