Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Aanmeldingsformulier ziekteverzuim voortgezet onderwijs

Wanneer leerlingen op scholen worden ziek gemeld en langdurig of regelmatig verzuimen hebben de scholen en de leerplichtambtenaren niet altijd zicht op de werkelijke reden van het verzuim.
Er kan dan worden nagegaan welke problemen bij de leerling hebben geleid tot het (ziekte)verzuim en welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. De problemen kunnen lichamelijk, psychisch of sociaal zijn. In het protocol Ziekteverzuimbegeleiding (Lees voor) wordt een stappenplan besproken met criteria en voorwaarden. 

Bijzonderheden

Heeft u naar aanleiding van dit protocol nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de jeugdarts van de GGD van uw school of contact opnemen (via het Service Center) met Ilse Schramel, arts M&G.

Aanmelding verzuimbegeleiding Jeugdgezondheidszorg

Aanmeldingsformulier ziekteverzuimbegeleiding
Vragen met een * zijn verplicht

Wilt u meer informatie:

Neem dan contact op via info@ggdru.nl of 030-608 60 86 (NIET voor vragen over coronatesten of -vaccinatie).

Zodra u voor Verzenden kiest, geeft u toestemming dat GGDrU deze gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring.