Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Zorgen over een leerling

 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Toch maak je je soms als leerkracht of docent zorgen over een leerling omdat die niet lekker in zijn vel lijkt te zitten, lichamelijke problemen heeft of moeilijk gedrag vertoont.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van uw school kennen het kind en gezin vaak al langer en hebben gegevens over het lichamelijk, sociaal en emotioneel functioneren van het kind en zijn omgeving. Door met school de zorgen rond het kind verder te verhelderen en met toestemming van ouders informatie te delen kan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige meedenken en handelingsgerichte adviezen geven. De school kan in overleg met ouders aan het team Jeugdgezondheidszorg een extra onderzoek/gesprek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. De leerling en ouders krijgen dan binnen 3 weken een oproep voor een extra onderzoek. De jeugdarts kan zo nodig verwijzen naar de huisarts, een medisch specialist of een andere hulpverlener.

Basisonderwijs

Op de basisschool is er een structureel overleg tussen de interne leerlingbegeleider en de jeugdverpleegkundige, waarin gezamenlijk leerlingen met psychosociale problemen kunnen worden besproken in het kader van “1 gezin -1 plan”. De jeugdverpleegkundige vormt een verbindende schakel naar het wijkteam/CJG en heeft overleg met de jeugdarts.

De jeugdarts heeft op het basisonderwijs ook een begeleidende rol bij het ziekteverzuim van leerlingen. Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding basisonderwijs bij de jeugdarts. De leerling wordt dan binnen drie weken opgeroepen. De jeugdarts denkt met de leerling, de ouders/verzorgers en de school mee in een plan van aanpak.

Voortgezet onderwijs

Op het voortgezet onderwijs neemt de jeugdarts deel aan het Zorgadviesteam van de school en heeft daarin een consultatie- en adviesfunctie.

Ook op het voortgezet onderwijs heeft de jeugdarts een begeleidende rol bij het ziekteverzuim van leerlingen. Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ziekteverzuimbegeleiding voortgezet onderwijs bij de jeugdarts. De leerling wordt dan binnen twee weken opgeroepen. De jeugdarts denkt mee met de leerling, de ouders/verzorgers en de school in een plan van aanpak. De GGD werkt hierin samen met scholen en leerplicht volgens de methodiek M@ZL. Bekijk hier de animatiefilm over de M@ZL-aanpak.