Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Pijlers Gezonde School

 

Gezonde School onderscheidt verschillende gezondheidsthema's. Bij elk gezondheidsthema kunt u aan 4 pijlers werken: educatie, omgeving, signaleren en beleid. Werken aan een thema is effectiever als binnen dit thema alle pijlers aandacht krijgen.

Een V betekent dat u de pijler bij een thema op orde heeft.

Educatie Omgeving Signaleren Beleid
Voeding v v v v
Bewegen en sport v v v v
Welbevinden v v v v
Relaties en seksualiteit v v v v
Roken, alcohol en drugs v v v v
Fysieke veiligheid v v v v
Natuur en milieu v v v v
Sociale media v v v v

Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat u aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat u gezondheid op uw school belangrijk vindt. Bovendien verbindt u met het vignet losse activiteiten in een structurele aanpak, hetgeen beter werkt.
Met het vignet mag uw school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het daarbij behorende logo voeren. Via de volgende links vindt u voor het povo en mbo alle informatie over (de aanvraag) van het vignet.

EducatieOp een Gezonde School worden structureel lessen gegeven over de gekozen gezondheidsthema’s. De Gezonde School adviseert om methodes met aangetoonde effectiviteit te gebruiken. Dan is de kans op goede resultaten groter.
OmgevingEen Gezonde School staat in een omgeving die stimulerend, veilig en uitdagend is voor leerlingen en medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan: een buitenomgeving die uitnodigt om te bewegen of een gezamenlijke schooltuin in de wijk. De ouders zijn belangrijke partners. Denk bij het betrekken van ouders  om ook aan de mensen die laaggeletterd zijn.
Signaleren Vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen of risicofactoren is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan pesten of overgewicht. Verwijs leerlingen met problemen op tijd door en zorg voor een fijne samenwerking met de JGZ hierin.
BeleidOnder deze pijler vallen afspraken en regels rond gezondheidsthema’s. Opname van gezondheid in het schoolbeleid draagt bij aan de structurele en blijvende aandacht voor de gekozen thema’s. Denk bijvoorbeeld aan: een protocol rond cyberpesten en een traktatiebeleid.

Heeft u de pijlers van de Gezonde School bij een thema op orde? Dan kunt u een vignet Gezonde School aanvragen.