Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het footermenu 
Zoeken

Toezicht Kinderopvang

 

In Nederland geldt de Wet kinderopvang (WKO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van deze wet. De GGD onderzoekt of kindercentra geregistreerd mogen worden én geregistreerd mogen blijven. GGD regio Utrecht voert deze onderzoeken uit en werkt in opdracht van de gemeenten binnen het werkgebied van GGD regio Utrecht. Alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties, gastouders en gastouderbureaus binnen het werkgebied worden jaarlijks geïnspecteerd.

Er vindt toezicht plaats binnen de volgende domeinen: 

 • Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
 • Pedagogisch klimaat
 • Personeel en groepen
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie
 • Ouderrecht 

De inspectierapporten zijn in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Bekijk ook het modelrapport met toetsingsitems. 

Informatie handhaving kinderopvang

De GGD geeft gemeenten advies voor handhaving als kindercentra niet voldoen aan de wet. De gemeente zet dan passende maatregelen in. De gemeente gebruikt hierbij informatie uit het inspectierapport van de voorziening, de Wet- en regelgeving en het gemeentelijke handhavingsbeleid. De gemeente heeft de volgende mogelijkheden tot haar beschikking:

 • Aanwijzing
 • Last onder dwangsom
 • Opleggen van een bestuurlijke boete
 • Exploitatieverbod
 • Verwijdering uit het LRK

Bij uitzondering kan de GGD de opvang direct stop zetten door middel van een schriftelijk bevel. Een locatie mag dan bijvoorbeeld tijdelijk een medewerker niet inzetten of bijvoorbeeld in één van de groepen geen kinderen opvangen totdat de overtreding is opgelost.

Handhaving gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Montfoort en Woudenberg

Voor deze gemeenten neemt GGD regio Utrecht ‘lichte’ handhavingstrajecten voor haar rekening. De GGD kan bijvoorbeeld een aanwijzing geven om binnen een afgesproken termijn een vastgestelde tekortkoming op te lossen.