Herhaalprik tegen Corona

Informatie over de herhaalprik tegen corona

Vanaf 19 september wordt de herhaalprik tegen corona  aangeboden aan alle 60-plusser en aan mensen met een ernstig verminderde weerstand. Daarna kan iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik krijgen als zij daarvoor aan de beurt zijn. Dit kan 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt, dit hangt af van het verloop van de campagne van de eerste groep. De herhaalprik kan alleen gegeven worden als de basisserie is afgerond. De basisserie bestaat uit de eerste twee prikken tegen corona, of de eerste prik voor mensen die met Janssen zijn gevaccineerd. Mensen die de basisserie nog niet hebben gehad of nog niet hebben afgerond, kunnen de eerste prikken uit de basisserie nog steeds halen.

De herhaalprik beschermt bij opleving van het coronavirus

Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een opleving van het coronavirus kan worden afgeremd.
De herhaalprik tegen corona:

  • beschermt tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van corona;
  • helpt voorkomen dat de zorg het te druk krijgt;
  • helpt om onder andere bedrijven, horeca en sportscholen open te houden doordat minder mensen ziek worden.

Wie is aan de beurt

De eerste groepen die worden uitgenodigd zijn mensen met een hoger risico om ziek te worden. Dit zijn:

  • mensen vanaf 60 jaar;
  • mensen vanaf 12 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik;
  • bewoners van zorginstellingen;
  • mensen met het syndroom van Down.

Ook zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact krijgen snel een uitnodiging. In de loop van het najaar kan iedereen van 12 jaar en ouder met de basisvaccinatie(s) een herhaalprik krijgen.

Na het ontvangen van de brief kun je een afspraak maken, dit doe je  online via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat.

Heb je geen vervoer naar de locatie?

Wanneer je geen vervoer hebt naar een vaccinatielocatie raden we aan om eerst contact op te nemen met je gemeente. Mogelijk kom je in aanmerking voor Wmo-vervoer (regiotaxi). Meer uitleg over het Wmo-vervoer op https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo-vervoer. Iedere gemeente heeft een Wmo-loket of zorgplein waar je een aanvraag kunt indienen.
Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van AutoMaatje van de ANWB. Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto. Meer informatie op https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje#hoe-gebruik-maken-van-automaatje

Kun je niet naar de locatie?

Mensen die niet zelf of zonder hulp van anderen naar de priklocatie kunnen komen, kunnen in overleg met hun huisarts de prik thuis krijgen.

Meer informatie

www.coronavaccinatie.nl
Eenvoudige uitleg- corona.steffie.nl

Veelgestelde vragen en antwoorden