Testen en melden

Het kabinet heeft het advies van het RIVM opgevolgd en besloten dat vanaf 1 juli 2023 de A-status van COVID-19 komt te vervallen. Hiermee is vanaf die datum COVID-19 geen meldingsplichtige ziekte meer. Het is dus vanaf deze datum niet meer nodig om positieve COVID-19-testuitslagen te melden bij de GGD.

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid dient (het hoofd van) een instelling, waar voor infectieziekten kwetsbare groepen verblijven of samenkomen, nog altijd wel de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal zieken. Dit geldt onder andere voor (verschijnselen van) COVID-19.

Meer over het melden van artikel 26-meldingen vind je op lci.rivm.nl.

Aangesloten zorgorganisaties kunnen voor dergelijke meldingen gebruik maken van het Meldpunt voor Uitbraken van Infectieziekten & BRMO (MUIZ). Meer over MUIZ vind je op abrzorgnetwerkutrecht.nl.