Inleiding

Welkom bij GGD regio Utrecht. In dit inwerkdossier staat informatie over de maatschappelijke opdracht, bestuurlijke organisatie, financiering, ambtelijke organisatie en prioriteiten van GGDrU.

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat GGD regio Utrecht (GGDrU) doet. Vanuit onze brede (sociaal-medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn. GGDrU is aan de slag voor een gezonde en veilige regio Utrecht. 
 
GGD regio Utrecht is van en voor de 26 gemeenten van de regio Utrecht. GGDrU wil de kwaliteit van zijn producten en diensten nauw laten aansluiten bij de veranderende maatschappelijke omgeving waarin de gemeenten bezig zijn. Gemeenten zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor de publieke gezondheid van hun inwoners. In deze veranderende omgeving wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van inwoners. Daarbij wil GGDrU de gemeenten ondersteunen, onder meer door goed aan te sluiten bij netwerkstructuren met ketenpartners uit het sociale en private domein. 
In 2016 maakte GGDrU een informatieve video waarin een beknopt beeld wordt geschetst van haar brede takenpakket. Bekijk de video hier

Positieve gezondheid 

GGDrU gaat uit van het interactief gezondheidsbegrip zoals afgelopen jaren steeds meer gebruikt wordt. Kort gezegd komt dat neer op: beschouw gezondheid als een goede ‘fit’ van het individu in de leefomgeving (inclusief arbeidsmarkt, sociale relaties etc.). Dit concept is uitgewerkt tot het begrip ‘positieve gezondheid’; het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Verder gaan wij uit van het belang van het verkleinen van verschillen in gezondheid tussen inwoners. We zoeken naar oplossingen om tot die goede ‘fit’ van individu en leefomgeving te komen.

Meedoen en verkleinen verschillen in gezondheid

Vanuit deze gedachte wil GGDrU publieke gezondheidsinterventies en -acties richten op het includeren, het zoveel mogelijk laten meedoen, van mensen. Het bereiken van situaties waarbij mensen kunnen meedoen, ook als (en misschien wel juist omdat) ze bijzonder zijn. Daarbij zou de inspanning niet alleen op het individu, moeten worden gericht, maar ook op de groep. Bij de uitvoering steekt GGDrU in op het verkleinen van verschillen in gezondheid en op gezondheid als het vermogen van mensen om mee te kunnen doen aan de samenleving. Op deze manier draagt GGDrU substantieel bij aan het realiseren van kansen in het leven door mensen.

Uitdagingen van het leven: sociale, fysieke, emotionele. Ik heb eigen regie. Werk. Positieve gezondheid, GGD voert uit.

[1] Dit zijn Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

Maatschappelijke opdracht GGDrU

Bestuurlijke organisatie

Financiering

Ambtelijke organisatie

Prioriteiten