De Gezondheidsmonitor Jeugd is een grootschalig onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Het is een landelijk onderzoek en vindt plaats op het voortgezet (regulier) onderwijs in klas 2 en 4. Met een online vragenlijst brengen we de fysieke en mentale gezondheid van jongeren in beeld. Denk hierbij aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik. Dit jaar vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in de periode september tot en met november.

De resultaten van het onderzoek bieden handvatten voor lokaal, regionaal en landelijk gezondheidsbeleid. Scholen kunnen de input gebruiken voor hun schoolgezondheidsbeleid, met gezondheidswinst voor jongeren als doel. De resultaten van het onderzoek bespreken we in het voorjaar 2024 met de scholen. De resultaten op regionaal- en gemeenteniveau publiceren we in de zomer van 2024 op onze website GGDrU Gezondheidsatlas

Kijk hieronder voor meer informatie over het onderzoek of bekijk de flyer.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nelleke de Vos, onderzoeker publieke gezondheid GGD regio Utrecht, ndevos@ggdru.nl of 030-6086086.