MUIZ en ABR Netwerk

GGD Regio Utrecht is gestart met de implementatie van MUIZ (Meldpunt Uitbraak Infectieziekten) in de regio Utrecht. Voortaan kunnen zorginstellingen digitaal een melding maken van een uitbraak binnen de instelling.

Infectieziekte melden via MUIZ

Bijzonder is dat niet alleen aan de GGD wordt gemeld, maar een melding van een uitbraak ook te zien is voor alle andere aangesloten zorginstellingen in de regio. Door op deze transparante manier samen te werken, voorkomen we in de toekomst de verspreiding van infectieziekten en BRMO (Bijzonder resistente micro-organismen). Zorginstellingen kunnen zo tijdiger preventiemaatregelen treffen, bijvoorbeeld bij een overname van een cliënt. Voor meer informatie over dit meldpunt, vragen over de realisatie en de ingebruikname van de webapplicatie kun je contact opnemen met de projectgroep via muiz@ggdru.nl. Is jouw organisatie nog niet aangesloten bij MUIZ? Meer informatie vind je op de website van MUIZ en het AMR Zorgnetwerk Utrecht.

Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht

In 2017 is het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR Utrecht) opgericht om in de provincie Utrecht antibioticaresistentie te voorkomen en bestrijden, samen met andere zorgorganisaties. Meer informatie vind je op de website van het RZN ABR Utrecht.