Signaleren en melden

Ook als professional kun je soms signalen krijgen die je wil melden. Bijvoorbeeld bij het vermoeden van kindermishandeling of als je een uithuiszetting van een cliënt wil voorkomen.

Meldformulier WHP

Woonhygiënische problematiek

Meldformulier WvGGZ

Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

Meldformulier MAB

Meld- en adviespunt bezorgd

Contact met Team OGGZ?

Team OGGZ is op werkdagen (tussen 9.00 en 17.00 uur) telefonisch te bereiken op 033- 467 82 53. Mailen kan ook naar: woonproblematiek@ggdru.nl.

woonproblematiek@ggdru.nl