Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Het landelijk programma Gezonde School draagt bij aan de gezondheid leerlingen. Dit lukt door met een stappenplan te werken aan een gezondheidsthema dat de school zelf kiest. Voorbeelden zijn: Voeding, Bewegen en Sport, Welbevinden of Gezonde Relaties en Seksualiteit. Met de Gezonde School-aanpak werken we op een effectieve, planmatige en structurele manier aan gezondheid.

Hoe gezond is jouw school al?

De meeste scholen besteden al veel aandacht aan gezondheid. Zij hebben bijvoorbeeld fruitdagen ingevoerd, gebruiken een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, hebben een gezonde schoolkantine of een rookvrij schoolterrein. Het inzetten op schoolgezondheidsbeleid is het meest effectief als het op een integrale en structurele manier gebeurt. Dit noemen we de Gezonde School-aanpak. Wil je weten hoe gezond jouw school al is? Doe dan de check ‘Hoe gezond is jouw school?’.

Gezondeschool.nl, Marieke Duijsters fotografie.

Hoe werkt de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak helpt om planmatig en structureel te werken aan gezondheid. Door op school te werken aan de vier pijlers van Gezonde School (educatie, omgeving, signaleren en beleid), wordt het werken aan gezonde leefstijl een samenhangend geheel. De werkwijze gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van het schoolteam. Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School.

Wil je advies en ondersteuning?

De adviseurs Gezondheidsbevordering van GGD regio Utrecht kunnen samen met het schoolteam werken aan gezondheid op school. Zij kijken wat er op school al gebeurt rondom gezondheidsbevordering en wat aansluit bij de wensen en behoeften op school. De adviseurs kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma’s, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering. De adviseur Gezondheidsbevordering is onafhankelijk en komt graag bij je langs. Welke adviseur jouw school kan ondersteunen zie je in het regiokaartje contactgegevens Gezonde School GGDrU.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat je aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat gezondheid een belangrijk thema is op jullie school. Met het vignet mag een school zich voor drie jaar Gezonde School noemen. Klik op jouw onderwijssoort voor meer informatie over (de aanvraag van) het vignet: primair onderwijsvoortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 

Ventilatie

Een gezonde lucht binnen in een school of kindercentrum is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minder goed presteren in slecht geventileerde ruimten. Ook kunnen er gezondheidsklachten optreden zoals: hoofdpijn, geurhinder en allerlei allergische reacties.

Meer informatie